OGÓLNOPOLSKI PROJEKT  „Z KICIĄ KOCIĄ MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY”

EDYCJA II

  Rok szkolny 2023/2024

CELE PROJEKTU

1. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych
przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych,
poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie
potencjału poznawczego dzieci.

2. Cele szczegółowe:
– zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po literaturę,
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
– nauka właściwych społecznie postaw oraz zachowań,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
– rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
– zachęcanie do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,
– doskonalenie samodzielności przedszkolaków,
– kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
– rozwijanie kreatywności dzieci oraz nauczycieli,
– stwarzanie warunków do umiejętnego rozwiązywania problemów,
– wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych oraz opiekuńczych,
– stwarzanie możliwości ogólnego rozwoju dla dzieci i nauczycieli.

OPIS PROJEKTU:
Seria książek „Kicia Kocia” (wydawnictwo Media Rodzina), autorstwa Anity
Głowińskiej, opowiada o Kici Koci, jej grupie przyjaciół oraz ich perypetiach.
Projekt wprowadza dzieci w świat bohaterów poszczególnych opowiadań,
prowadząc przedszkolaki po świecie wartości oraz zabawy. Projekt ma za zadanie
ułatwić dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych w sposób łagodny i dla
nich przyjemny, zachęcać do samodzielnego sięgania po literaturę dziecięcą,
popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych. Dzięki realizacji
poszczególnych zadań, w oparciu o treść wybranej książki, przedszkolaki będą
miały możliwość poczuć się jak bohaterowie opowiadania, przeżyć podobne
przygody, wczuć się w podane sytuacje. Ukazując problemy i przygody Kici Koci,
które są tożsame z tymi, które przeżywają dzieci, możemy jako nauczyciele
oddziaływać na ich sposób postrzegania świata, uczyć odpowiednich zachowań,
ukazywać właściwe kierunki działania i myślenia. Seria książek o przygodach
sympatycznej kotki oraz jej paczki przyjaciół świetnie się do tego nadaje,
ponieważ przedstawia świat bliski dziecku, prezentuje różne problemy oraz ich
rozwiązania w sposób nieskomplikowany i łatwy do zrozumienia dla malucha.
Projekt jest zachętą do popularyzowania czytelnictwa wśród dzieci, do
podejmowania przez nie różnorodnych aktywności wokół danej opowieści.
Przedszkolaki mają możliwość utożsamiania się z bohaterami książeczek, dzięki
czemu zinternalizowanie pewnych postaw, zachowań oraz wartości może przyjść
im z większą łatwością.
Projekt ma być prosty w formie, dostosowany do wieku dzieci, skorelowany z
podstawą programową wychowania przedszkolnego, łatwo dający się wpleść w
działania dnia codziennego. Treści książek dobrane są tak, aby możliwe było
zrealizowanie scenariuszy w ciągu całego roku szkolnego.

Projekt  „Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy” w roku szkolnym 2023/2024 realizowany jest  przez dwie grupy przedszkolne – „Zajączki” i „Sówki”.

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT  „Z KICIĄ KOCIĄ MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY”

EDYCJA I

  Rok szkolny 2022/2023

CELE PROJEKTU
1. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych
przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych
poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie
potencjału poznawczego dzieci.

2. Cele szczegółowe:
– zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po literaturę,
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
– wdrażanie do prezentowania przez dzieci właściwych społecznie postaw
oraz zachowań,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
– rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
– zachęcanie do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,
– doskonalenie samodzielności przedszkolaków,
– kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
– rozwijanie kreatywności dzieci oraz nauczycieli,
– stwarzanie warunków do umiejętnego rozwiązywania problemów,
– wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych oraz opiekuńczych
– stwarzanie możliwości ogólnego rozwoju dla dzieci i nauczycieli.

OPIS PROJEKTU:
Seria książek „Kicia Kocia” (wydawnictwo Media Rodzina) autorstwa Anity
Głowińskiej opowiada o Kici Koci, jej grupie przyjaciół oraz ich perypetiach.
Projekt wprowadza dzieci w świat bohaterów poszczególnych opowiadań,
prowadząc przedszkolaki po świecie wartości oraz zabawy. Projekt ma za zadanie
ułatwić dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych w sposób łagodny i dla
nich przyjemny, zachęcać do samodzielnego sięgania po literaturę dziecięcą,
popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych. Dzięki realizacji
poszczególnych zadań w oparciu o treść wybranej książki, przedszkolaki będą
miały możliwość poczuć się jak bohaterowie opowiadania, przeżyć podobne
przygody, wczuć się w podane sytuacje. Ukazując problemy i przygody Kici Koci,
które są tożsame z tymi, które przeżywają dzieci, możemy jako nauczyciele
oddziaływać na ich sposób postrzegania świata, wdrażać do odpowiednich
zachowań, ukazywać właściwe kierunki działania i myślenia. Seria książek
o przygodach sympatycznej kotki oraz jej paczki przyjaciół świetnie się do tego
nadaje, ponieważ przedstawia świat bliski dziecku, prezentuje niekiedy duże
problemy oraz ich rozwiązania w sposób nieskomplikowany i łatwy do
zrozumienia dla malucha. Projekt jest zachętą do popularyzowania czytelnictwa
wśród dzieci, do podejmowania przez nie różnorodnych aktywności wokół danej
opowieści. Przedszkolaki mają możliwość utożsamiania się z bohaterami
książeczek, dzięki czemu zinternalizowanie pewnych postaw, zachowań oraz
wartości może przyjść im z większą łatwością.
Projekt ma być prosty w formie, dostosowany do wieku dzieci 3- i 4- letnich,
skorelowany z podstawą programową wychowania przedszkolnego, łatwo
dający się wpleść w działania dnia codziennego. Treści książek dobrane są tak,
aby możliwe było zrealizowanie go w ciągu całego roku szkolnego.

 

Projekt  „Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy” dostosowany jest do wieku dzieci 3- i 4 – letnich, skorelowany z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W związku z tym, w roku szkolnym 2022/2023 biorą w nim udział dwie najmłodsze nasze grupy przedszkolne – „Zajączki” i „Sówki”.

W trakcie realizacji poszczególnych zadań wynikających z założeń projektu w salach grupy „Zajączki” i „Sówki” powstały kąciki tematyczne Kici Koci, które zostały wyposażone w książeczki, karty do gry, puzzle, układanki, sylwety bohaterów bajki oraz maskotkę Kici Koci.

 

 

Podczas zajęć grupy „Sówki” i „Zajączki” realizowały poszczególne zadania wynikające z założeń projektu. Dzieci poznały główną bohaterkę – Kicię Kocię oraz pozostałych bohaterów – Julianka, Adelkę i Packa.

 

W ramach realizacji pierwszego zadania wykonano pracę plastyczną prezentującą postać Kici Koci. Tematyka książeczki „Kicia Kocia w przedszkolu” umożliwiła dzieciom zapoznanie się ze schematem dnia w przedszkolu, co pomogło w adaptacji do warunków przedszkolnych.

 

Kicia Kocia mówi: „Dzień dobry”  to książeczka, dzięki której poznaliśmy „Kicikociowe powitanki”, następnie razem z dziećmi ustaliliśmy sposób powitania i pożegnania. W ramach projektu wykonaliśmy pracę plastyczną pt. „Uśmiech dla Ciebie”, która była symbolem mówienia „dzień dobry” z ogromnym uśmiechem na twarzy.

 

Kicia Kocia. To moje! Po przeczytaniu książeczki omówiliśmy treść książki, a następnie przystąpiliśmy do zajęć matematycznych utrwalających pojęcie „tyle samo”. Dzieliliśmy zabawki pomiędzy bohaterów książki – Kicię Kocię, Adelkę, Julianka i Packa. Dzieci przystąpiły także do układania „Kicikociowych puzzli”.

 

Kicia Kocia. „Witaminowe przyjęcie” tematykę zrealizowaliśmy poprzez przeczytanie i omówienie książki. Następnie segregowaliśmy sylwety owoców i warzyw ze względu na kolor, przeliczaliśmy i układaliśmy poszczególne owoce i warzywa od najmniejszego do największego, liczyliśmy owoce, rozpoznawaliśmy owoce za pomocą dotyku i smaku. Omawiana tematyka poszerzyła wiadomości dzieci na temat owoców, warzyw oraz zdrowego odżywiania się.

 

 

 

Kicia Kocia zakłada zespół muzyczny tematyka została zrealizowana w grupie „Zajączki” i „Sówki” poprzez omówienie treści książeczki, poznanie instrumentów, ich brzmienia oraz sposobu gry na nich. „Zajączki” wykonały gitary z surowców wtórnych a „Sówki” grzechotki. Przedszkolaki miały również okazję uczestniczyć w „Muzycznym spotkaniu” z absolwentką naszego przedszkola – Julką, która obecnie jest uczennicą kl.I Szkoły Muzycznej w Gnieźnie; posłuchać gry na gitarze i dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o tym niezwykłym instrumencie.

 

Kicia Kocia ” Co z tymi śmieciami?” Dzieci zapoznały się z treścią książki, poznały zasady segregowania śmieci, a następnie przystąpiły do akcji Sprzątania Świata.

 

Kicia Kocia poznaje strażaka. Po zapoznaniu z treścią książeczki dzieci odpowiadały na najważniejsze pytania dotyczące zawodu strażaka, układały puzzle o tematyce związanej ze strażą pożarną. Miały również okazję spotkać się ze strażakami, oglądać sprzęt i wyposażenie   wozu strażackiego.

 

 

Kicia Kocia na plenerze. Po zapoznaniu się dzieci z treścią książeczki przedszkolaki udały się w plener, eksperymentowały z mieszaniem barw, wykonały piękny obraz grupowy, „grały w kolory” – bawiąc się chustą animacyjną.

 

Kicia Kocia gra w piłkę. Podczas omawiania treści książeczki rozmawialiśmy na temat roli sportu w życiu człowieka, dyscyplin sportowych.  Przybliżone i wyjaśnione zostało dzieciom pojęcie niepełnosprawności. Przedszkolaki poznały dyscypliny sportowe, które mogą uprawiać osoby z niepełnosprawnościami. „Różni, ale równi” – rozmowa z dziećmi na temat tego, że choć czasem pewne cechy osób, z niepełnosprawnościami, mogą nieść ze sobą ograniczenia, osoby te są tak samo ważne, jak pełnosprawni ludzie. Każdy człowiek jest inny, ale każdy zasługuje na taki sam szacunek. Uczenie odpowiednich zachowań wobec drugiego człowieka. Na koniec rozegraliśmy w ogrodzie przedszkolnym „mecz piłkarski”.

Po wykonaniu poszczególnych zadań wynikających z realizacji projektu grupy „Zajączki” oraz „Sówki”  otrzymały certyfikaty uczestnictwa w Ogólnopolskim Projekcie Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy.

Kicia_Kocia_zdjecia