Przedszkole powstało w 1956r z inicjatywy dr.Jaske. Było to przedszkole przyzakładowe na terenie Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Dziekanka. Kierownikiem przedszkola w latach 1956-1975 była p.Irena Landowska. Ok. roku 1960 przedszkole przeniesione zostało do budynku przy ul. Poznańskiej 5. Zaadaptowano pomieszczenia na parterze, gdzie pierwotnie mieścił się 1 oddział. W górnej części budynku znajdowały się mieszkania dla lekarzy. W roku szkolnym 1975/76 przedszkole przeszło pod Wydział Oświaty Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. Dyrektorem przedszkola w latach 1976-1981 była p.Eugenia Szklarska. Wówczas w placówce funkcjonowały 3 oddziały dzienne : maluchy, średniaki i starszaki, do których uczęszczało 120 dzieci  oraz 1 oddział popołudniowy { zerówka}. W latach 1982-2002 obowiązki Dyrektora pełniła p.Helena Romanowska. W czasie gdy w Gnieźnie istniało Studium Nauczycielskie, przedszkole było miejscem praktyk studenckich. Od 01.09.1988r przedszkole zostało przeniesione z ul. Poznańskiej 5  na ul. Radosną 4. Wybudowane zostało na działce państwa Bożeńskich. W latach 2002 – 2017 obowiązki Dyrektora placówki sprawowała p.Daniela Napieczyńska. Pierwotnie w placówce było 5 oddziałów. W latach wyżu demograficznego zaadoptowano 1 pomieszczenie / szatnię/ na salę zajęć. Przedszkole posiadało oddział  mieszczący się w Szkole Podstawowej Nr3 w Gnieźnie.          Od 01.09.2017r obowiązki Dyrektora sprawuje p.Krystyna Bernacka. Jest to placówka w której mieści się 6 oddziałów, uczęszcza 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przedszkolu w chwili obecnej zatrudnionych jest 13 pracowników pedagogicznych / czynnych/ oraz 12 pracowników personelu technicznego i obsługi.