W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole ponownie przystąpiło do  programu  ,,Czyste powietrze wokół nas”, który jest jednym z istotnych  projektów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia. „Czyste powietrze wokół nas” to program przedszkolnej edukacji antytytoniowej o charakterze profilaktycznym, ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Główne cele programu:

–   uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata

–   zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

–   wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego

–  zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

–  zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?

Celem zajęcia było: Zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego.

CO I DLACZEGO DYMI?

Celem zajęcia było zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie:

  • zlokalizowania różnych źródeł dymów,
  • określenia różnych rodzajów dymów,
  • określenia przyczyn wydobywania się dymów.

Zajęcia mają charakter warsztatowy i skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.