Drodzy Rodzice!

zapraszam do wspólnej zabawy słuchowej i oddechowej:)

WYNIKI KONKURSU

Nadia z grupy „Wiewiórki” oraz Kuba z grupy „Sarenki” reprezentowali nasze przedszkole w XXXI Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym. Za udział w konkursie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Gratulujemy!!!

Tradycją naszego przedszkola jest udział dzieci w Ogólnopolskich Logopedycznych Konkursach Plastycznych. W tym roku Nadia z grupy „Wiewiórki” oraz Kuba z grupy „Sarenki” przygotowali wspólnie z rodzicami prace konkursowe.

Celem konkursu jest:

 • rozbudzenie wrażliwości i uwagi słuchowej,
 • wzbogacenie słownictwa i umiejętności wypowiedzi,
 • rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,
 • inspiracja do zabawy słowem,
 • rozwijanie mowy, języka oraz słuchu fonemowego u dzieci

Dziękuję Rodzicom za zaangażowanie i czekamy na wyniki!

KIEDY IŚĆ DO LOGOPEDY?
ważne informacje dla rodziców

Jak wygląda prawidłowy rozwój mowy?

W wieku 5-6 lat mowa dziecka powinna być poprawna pod względem artykulacji (tj. wymowy poszczególnych głosek), wyraźna i zrozumiała dla otoczenia. Dziecko powinno już prawidłowo stosować formy gramatyczne. Jego zasób słownictwa powinien pozwolić mu na dłuższe wypowiedzi, opisy obrazków, opowiadanie bajek i odpowiadanie na pytania w sposób logiczny. Dziecko w tym wieku powinno rozumieć i używać słów określających stosunki przestrzenne (np. pod, nad, obok, pomiędzy). Powinno też rozumieć bardziej złożone instrukcje (np.: „gdy usłyszysz głoskę „sz”, klaśnij w ręce”). Powinno także rozumieć wysłuchane opowiadania i bajki oraz ich puentę.

Jeśli więc u dziecka sześcioletniego zauważymy jakiś problem związany z wymową głosek, z trudnościami w wypowiadaniu się, brakami w słownictwie, niepoprawnością gramatyczną w zdaniach, z problemami w rozumieniu instrukcji i treści opowiadania – to jest to „ostatni dzwonek”, by uchronić przyszłego ucznia przed trudnościami w nauce.

Dlatego należy zwracać uwagę na rozwój dziecka już od najwcześniejszych miesięcy.

I tak, już w okresie 4-6 miesięca życia należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy dziecko słyszy, np. czy odwraca głowę za źródłem dźwięku, reaguje na zmiany tonu głosu, na muzykę z grających zabawek. Niemowlę gaworzy – powtarza ciągi sylab i zasłyszanych dźwięków, a gdy mówi się do niego, uśmiecha się, porusza rączkami i nóżkami, odpowiada, gaworząc. Jeśli w tym okresie nie występują takie właściwe reakcje, warto zwrócić się do laryngologa i przeprowadzić u dziecka badanie słuchu. Warto również skonsultować się z logopedą, który podpowie, jak ćwiczyć z tak małym dzieckiem.

Do 12. miesiąca życia występują dodatkowe reakcje na mowę otoczenia, np. na pytania „Gdzie jest mama?” albo „Gdzie lala?” dziecko potrafi je wskazać; podaje np. misia, gdy się je o to prosi; naśladuje ruchy dorosłych. Oprócz gaworzenia, używa dźwięków, gestów, mimiki, a nawet prostych słów („mama”, „tata”, „baba”, „pa, pa”), żeby zwrócić na siebie uwagę.

Do 2. roku życia dziecko, które rozwija się prawidłowo, potrafi pokazywać części ciała (nos, oko itp.). Potrafi wykonać proste polecenia, np. zrób „pa-pa”, „kosi-kosi”. Wskazuje i podaje np. zabawki czy sok. Słucha krótkich i prostych bajek oraz piosenek. Stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze (np. zamiast „piesek” mówi „hau-hau”). Powtarza wiele razy ten sam wyraz lub wyrażenia („lala pi” – tj. śpi). Pojawiają się wyrażenia, np. „mama daj!”, „baba pa-pa!” Wymawia samogłoski: a, e, u, i, y, oraz spółgłoski: p, b, m, t, d, n, ł. Upraszcza słowa: może mówić tylko początek słowa lub jego koniec albo stosować jedno słowo na oznaczenie wielu osób (np. „mama” to może być nie tylko mama, ale także tata, babcia i dziadek) lub rzeczy („ato” – jako: auto, ciężarówka, spychacz, wywrotka). Zwiększa się wówczas liczba słów, które dziecko wypowiada i które rozumie.

Do 3. roku życia dziecko powinno nabyć kolejne sprawności w mowie. W tym wieku potrafi rozróżniać przeciwieństwa: ciepły-zimny, duży-mały. Wykonuje coraz bardziej złożone instrukcje, np. „włóż lalę do wózka i przykryj ją kocykiem”. Nazywa większość przedmiotów z otoczenia (choć nie zawsze poprawnie, często upraszczając trudniejsze wyrazy – zamiast „piłka” – „piła”, „ciapka” zamiast „czapka”, „lobot” lub „jobot” zamiast „robot” itd.). Wymawia kolejne głoski: k, g, ch, l, ś, ź, ć, dź, czasem też s, z, c, dz. Mówi swoje imię. Zadaje bardzo wiele pytań: „A po co?”, „A co to?” Zaczyna również mówić „nie” – „nie mam”, „nie dam”. Rozumie i potrafi stosować liczbą mnogą, np. „jemy”, „pijemy”.

Od 3. do 7. roku życia mówimy o okresie swoistej mowy dziecięcej. Ten moment w życiu dziecka – nazywany okresem przedszkolnym i wczesnoszkolnym – to czas intensywnej pracy w kierunku rozwijania sprawności językowych u dzieci.

I tak, od 3. do 4. roku życia dziecko reaguje na głosy, np. dochodzące z drugiego pokoju, na komunikaty z radia i telewizji. Rozróżnia słowa wypowiadane prawidłowo i błędnie, np. „żabka – ziabka”. Powinno być rozumiane przez osoby obce. Wypowiada coraz dłuższe zdania, używa coraz większej liczby słów i zadaje coraz więcej pytań: „dlaczego?”, „z kim?”, „po co?”, „gdzie?” itp. W tym czasie najczęściej zastępuje trudne głoski: sz, ż, cz, dż, r – głoskami łatwiejszymi (s, z, c, dz, l). Czasami mówi niepłynnie – to tzw. rozwojowa niepłynność mowy, polegająca na powtarzaniu sylab, wyrazów i głosek. Wymaga to dodatkowej pracy ze strony rodziców i nauczycieli, a niekiedy także wsparcia logopedy.

Od 4. do 5. roku życia dziecko potrafi z uwagą słuchać albo oglądać bajkę, potrafi też odpowiadać na pytania związane z jej treścią. Rozumie polecenia wydawane przez obce osoby. Zadaje bardzo dużo, coraz więcej pytań. Niekiedy poprawnie wypowiada trudne głoski: sz, ż, cz, dż oraz r. Buduje zdania złożone, choć nie zawsze prawidłowo używając form gramatycznych. Stosuje coraz więcej przymiotników. Umie opowiedzieć prostą historyjkę.

Kiedy więc do logopedy?

Twojemu dziecku potrzebna jest pomoc logopedy, jeśli:

 • ma problemy ze słuchem; objawami tego może być znaczne zwiększanie głośności telewizora, brak reakcji np. na dźwięk dzwonka telefonu i/lub inne dźwięki wydawane przez ludzi i przedmioty z otoczenia. Może to być związane z tym, że dziecko często choruje na anginy, zapalenie gardła, ucha, katary. Niekiedy można zauważyć, że dziecko chodzi z otwartą buzią, chrapie w nocy.,
 • nie wymawia głosek, które powinno wymawiać zgodnie z etapami rozwoju mowy: nie potrafi ich prawidłowo wypowiedzieć i porównać (np. sz-s, r-l-j, p-b, s-c, k-t); zniekształca wyrazy; mówi niezrozumiale dla otoczenia; ma trudności z mową płynną; tempo mowy jest za szybkie lub za wolne; mowa jest monotonna, bez melodii; nieprawidłowo stosuje formy gramatyczne; ma braki w słownictwie; wypowiada się krótkimi, nierozbudowanymi zdaniami, w telegraficznym stylu; wypowiedzi są nielogiczne, nieadekwatne; nie rozumie poleceń; bywa, że nie mówi w ogóle lub rozmawia tylko z wybranymi osobami; ma niesprawne narządy mowy lub nieprawidłowy zgryz, co utrudnia poprawną wymowę.

Uwagi praktyczne dla rodziców i opiekunów

 • Uważnie obserwuj, jak rozwija się Twoje dziecko (pomocna jest tabelka zamieszczona w „Książeczce zdrowia dziecka”). Nie zapominaj o okresowych badaniach.
 • Jeśli to tylko możliwe, postaraj się, aby dziecko było jak najdłużej karmione piersią. Jeśli to niemożliwe, karmienie butelką powinno trwać jak najkrócej.
 • Nie stosuj – albo przynajmniej nie stosuj zbyt długo za jednym razem – tzw. smoczka-gryzaczka (blokuje on ruchy języka).
 • Dużo mów do dziecka. Nie zdrabniaj, lecz używaj prostych słów. Mów krótkimi zdaniami. Dawaj okazje do powtórzeń wyrazów. Opowiadaj o codziennych czynnościach, używanych przedmiotach, o tym, co się dzieje wokół.
 • Czytaj dziecku książeczki dostosowane do jego wieku. Słuchaj piosenek przeznaczonych dla dzieci. Śpiewaj razem z nim. Powtarzaj i ucz się na pamięć krótkich wierszyków. Wspólnie oglądajcie bajki (bez scen przemocy). Rozmawiajcie o tym, co oglądaliście.
 • Kiedy mówisz do dziecka, wiele razy powtarzaj określone słowo, wyrażenie lub zdanie, np. „to mydło, to mydło do mycia” (trochę tak, jakbyście uczyli się słówek i struktur gramatycznych z obcego języka).
 • Gdy dziecko wypowie jakiś wyraz nieprawidłowo, wypowiedz go poprawnie, nawet kilka razy, ale nie zmuszaj do jego powtarzania.
 • Zachęcaj, aby dziecko patrzyło na Ciebie, kiedy mówisz. Mów wolno i wyraźnie. Dziecko wówczas zobaczy, jak układasz usta, gdy wymawiasz poszczególne głoski.
 • Naśladujcie odgłosy otoczenia, zwierząt, ptaków, instrumentów muzycznych.
 • Wyklaskujcie rytm piosenek, wierszyków.
 • Kończ wyrażenia, zdania, rymującymi się wyrazami („leci mucha koło…”). Dobieraj słowa rymujące się (np. półka-bułka, krowa-sowa).
 • Ze starszymi dziećmi warto ćwiczyć analizę i syntezę słuchową (chodzi o dzielenie wyrazów na sylaby i składanie wyrazów z sylab i głosek; rozpoznawanie głosek na końcu, początku i w środku wyrazu). Najlepiej w zabawie, np.: jedzie pociąg naładowany na literę – „o”. Albo: powiedz mi słowa, które kończą się na „-wa”: krowa, sowa itd.
 • Warto także stymulować językowy rozwój mowy poprzez nadawanie nazw ogólnych grupie przedmiotów czy słów (np. „szafa, krzesło, stół – to meble”; „koszulka, spodnie, czapka – to ubrania” itd.). Pomocne jest również wymienianie nazw według podanej kategorii, np. dzikie zwierzęta, kwiaty itp., lub tworzenie zdań z podanych słów, poprawianie „niegramatycznie” wypowiedzianych zdań; układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych; odgadywanie zagadek; zabawa w teatrzyk lalkowy.
 • Koniecznie usprawniajcie aparat mowy dziecka przez tzw. gimnastykę buzi i języka. Ćwiczenia te przyspieszają mowę u dzieci. Często można w ten sposób zlikwidować proste wady wymowy i poprawić dykcję. U młodszych dzieci wskazane są również ćwiczenia oddechowe.

PROJEKT: „Cała Polska ładnie mówi”

Projekt polegał na wysyłaniu widokówek miast oraz logopedycznych kart pracy. Wspólnie z dziećmi biorącymi udział w zajęciach logopedycznych przygotowałam  kolorowankę z ciekawostkami związanymi z Katedrą Gnieźnieńską oraz karty pracy do usprawniania motoryki narządów mowy. Łącznie otrzymaliśmy pocztówkę i karty pracy z 13 miejscowości (Kielce, Łęczyca, Przeworsk, Poznań, Rybnik, Kozy, Regulice, Sławno, Kańczuga, Ostrów Wielkopolski, Strzelno, Trzebież i Tanowo)

WESOŁE ZABAWY Z SAMOGŁOSKAMI – zajęcia z profilaktyki logopedycznej.

W miniony piątek tj. 24.05.2019 w grupie „Sarenki” odbyły się zajęcia z profilaktyki logopedycznej. Na zajęciu obecna była Pani Dyrektor naszego przedszkola, metodyk wychowania przedszkolnego oraz zainteresowane tematyką nauczycielki.

Serdecznie dziękuję dzieciom z grupy „Sarenki” za wspaniałą zabawę:)

NIEŁATWE WIERSZYKI, CO ŁAMIĄ JĘZYKI

 

W piątek 17 maja 2019 roku w naszym przedszkolu odbył się już po raz piąty
MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS LOGOPEDYCZNO-RECYTATORSKI „NIEŁATWE WIERSZYKI, CO ŁAMIĄ JĘZYKI”. Honorowym patronatem konkurs objął Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz.

Konkurs był przeznaczony dla dzieci 5-6- letnich biorących udział w zajęciach logopedycznych. W tym roku szkolnym do konkursu zgłosiło się pięć przedszkoli. Przedszkole Nr 8 „Mali Polanie”, Przedszkole Nr 9 „Leśne Ludki”, Przedszkole Nr 14 „Mali Piastowie”, Przedszkole Nr 15 „Pszczółka Maja” oraz Przedszkole Nr 2 „Tęczowy Domek” z Woźnik. Zaprezentowane przez dzieci wierszyki charakteryzowały się trudnymi artykulacyjne zwrotami. Zmaganiom dzieci przyglądali się rodzice i opiekunowie oraz Jury, w którym zasiedli: Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna – Pan Michał Powałowski, Pani Kinga Wdzięczna – logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie, Pani Magdalena Lubońska – metodyk wychowania przedszkolnego oraz Pani Krystyna Bernacka – Dyrektor Przedszkola Nr 9. Dzieci poradziły sobie znakomicie. Pokonały tremę i pokazały swoje umiejętności, recytując poprawnie wierszyki z głoskami, których do niedawna jeszcze nie potrafiły poprawnie wymawiać. Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Gniezna,  Biuro Posła Pawła Arndta oraz Panią Danutę Smarzyńską – Dyrektora Empik School Gniezno.

XXX Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Głoskowe rymowanki”

Martynka z grupy „Zajączki” reprezentuje nasze przedszkole w XXX Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym „Głoskowe rymowanki”

Celem konkursu jest: rozbudzenie wrażliwości i uwagi słuchowej, wzbogacenie słownictwa i umiejętności wypowiedzi, rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni, inspiracja do zabawy słowem, tworzenie atmosfery do zabawy poezją, czerpanie radości przy tworzeniu ilustracji plastycznych.

W ramach konkursu należało napisać krótką rymowankę z wybraną trudnością logopedyczną (np.: sz, ż, cz, dż, k, g, s, z, c, dz, t, d) oraz wykonać do niej ilustrację. Martynka wspólnie ze swoją wychowawczynią – Panią Agatką wymyśliła wierszyk pt. „Ślimak i struś”, a z pomocą mamy wykonała ilustrację do wierszyka. Praca konkursowa została wysłana do Włocławka. Życzymy powodzenia i dziękujemy Rodzicom Martynki za zaangażowanie i udział w konkursie.

A oto nasza trudna, logopedyczna rymowanka:

„Ślimak i struś”

Szedł ślimaczek szosą grząską.

Myśli sobie: „Jak tu wąsko!”.

Ma skorupkę za szeroka,

więc wytęża swoje oko.

Szuka szosy szerszej, ale

nie wychodzi mu to wcale.

Spotkał strusia szalonego-

„Przyłącz do mnie się kolego!”.

Lecz ślimaczek dobrze wie,

struś jest szybki, a on nie.

I dlatego, choć mu wąsko,

idzie dalej szosą grząską.

 

Miło mi Państwa poinformować, że w roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole uczestniczy w akcji „CAŁA POLSKA ŁADNIE MÓWI”. Główne cele akcji to:

 • propagowanie poprawnej wymowy wśród dzieci
 • wzbogacanie i wspieranie terapii logopedycznej
 • nawiązanie współpracy między logopedami
 • wzbogacanie warsztatu pracy
 • promocja własnego regionu
 • rozwijanie postaw patriotycznych

W najbliższym czasie do wybranych przedszkoli zostaną wysłane pocztówki z naszym miastem, „załącznik logopedyczny” czyli opracowana przeze mnie karta pracy oraz jeszcze coś regionalnego np. rysunek Katery Gnieźnieńskiej lub innych ciekawych miejsc Gniezna. Z niecierpliwością czekać też będziemy na pocztówki z różnych zakątków Polski.