Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w przedszkolu

W chwili obecnej, gdy szkoły i przedszkola intensywnie poszukują własnej
tożsamości, próbują dokładniej określić swoją propozycję edukacyjno- wychowawczą a z drugiej strony są pilnie obserwowane przez rodziców z troską myślących o dobrym wykształceniu i wychowaniu swoich dzieci oraz przez instytucje prowadzące i finansujące te placówki.
Nie wystarczy już dobrze rozwinięta część usługi edukacyjnej czy atrakcyjność
działania, nawet na najwyższym poziomie. Poszukiwane są i wysoko oceniane przedszkola, które mają dopracowaną całościową wizję swojej oferty edukacyjno-wychowawczej oraz wiedzą dokładnie, jaką rolę pragną odegrać w społeczności lokalnej. Wydaje się, że reforma oświaty stworzyła niebywałą okazję, by polskie przedszkola mogły uzyskać wyraźną tożsamość, narzucając im ogólny cel istnienia, jakim jest wszechstronny rozwój dziecka i wpisując model ich działania w zrównoważony rozwój kraju. Reforma oświaty, odwołując się w tak wielu miejscach do filozofii zrównoważonego rozwoju, stworzyła przedszkolom i szkołom płaszczyznę, na której mogą zafunkcjonować z korzyścią dla dziecka, całej kadry i środowiska lokalnego.

Czym jest zrównoważony rozwój?
Idea zrównoważonego rozwoju będzie bardziej zrozumiała, jeżeli za punkt
wyjścia przyjmiemy to, co zapisano w Deklaracji z Rio de Janeiro. Pierwsza zasada tej Deklaracji brzmi:
„Istoty ludzkie stanowią centrum zainteresowania w procesie trwałego i zrównoważonego rozwoju. Mają prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii z przyrodą”.
W centrum zrównoważonego rozwoju znajdują się ludzie, a nie gospodarka czy
przyroda , ani nawet kultura . Nie chodzi tutaj o wprowadzenie kategorii
wartościującej, czyli mówienie o tym, która dziedzina jest najważniejsza. Chodzi raczej o to, by pokazać perspektywę myślenia czy kategorię normującą myślenie o zrównoważonym rozwoju. Kategorią tą są ludzie, którzy żyją w określonym środowisku społeczno-gospodarczo-kulturowo-przyrodniczym.
Filozofia zrównoważonego rozwoju wyraźnie eksponuje potrzebę uwzględnienia we wszelkich rozważaniach los przyszłych pokoleń.
Zatem, przez pryzmat rozwoju człowieka, żyjącego w społeczeństwie bądź we
wspólnocie, obecnie i w przyszłości, patrzymy na rozwój wszystkich dziedzin życia człowieka. W rozwoju zrównoważonym chodzi o uzyskanie równowagi pomiędzy rozwojem wewnętrznym człowieka a zewnętrznym.
Podsumowując możemy powiedzieć, że zrównoważony rozwój oznacza
znalezienie harmonii między aspektem społecznym, przyrodniczym, kulturowym i gospodarczym w każdym ludzkim działaniu, przy czym aspekt
społeczny jest filtrem, poprzez który powinna się przesączyć każda decyzja
dotycząca środowiska przyrodniczego i gospodarki.
To poszukiwanie harmonii dotyczy nie tylko ludzi żyjących obecnie ale również
przyszłych pokoleń. Przedszkole funkcjonujące według zasad zrównoważonego rozwoju.

Założenia polskiej reformy oświaty współgrają z założeniami edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju, jakie wypracowano w ONZ. Jest to ważny powód do
radości. W polskiej, zreformowanej szkole i przedszkolu chodzi nie tylko o przekazanie wiedzy, ale też o wyposażenie dziecka w konkretne umiejętności i ukształtowanie odpowiedzialnego obywatela naszego kraju. Możliwe to jest dzięki temu, że w szkołach i przedszkolach realizowana jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obowiązek prowadzenia takiej edukacji wynika przede wszystkim z podstaw programowych i z zadań ogólnych placówki, są one włączone do systemu polskiej oświaty, a jej celem jest przecież wszechstronny rozwój dziecka oraz zrównoważony rozwój kraju. W tej sytuacji trudno sobie wyobrazić, by jakakolwiek placówka oświatowa, oficjalnie funkcjonująca w systemie oświaty, mogła sobie pozwolić na funkcjonowanie według innych zasad, niż zasady zrównoważonego rozwoju. Zasady te nie są jednak obce dla polskich szkół i przedszkoli. Co prawda, nie zawsze znane i rozumiane właściwie, ale jednak już powoli zmieniające oblicze i samo funkcjonowanie placówek.
Graficznie można taką „zrównoważoną” szkołę/przedszkole przedstawić
następująco:

 

W sercu każdego przedszkola znajdują się dzieci oraz dorośli, zajmujący się
ich edukacją i wychowaniem (rada pedagogiczna oraz reszta pracowników
przedszkola). Wszyscy pracownicy (a więc nie tylko nauczyciele) ściśle ze sobą
współpracują, by osiągnąć cel, do którego zostało powołane przedszkole:
wykształcenia i wychowania dziecka.
Współpracę tę również poszerzają o gremia zainteresowane pracą przedszkola:
rodziców, radę rodziców, radę pedagogiczną, jednostkę prowadzącą i nadzorującą oraz o inne instytucje ze środowiska lokalnego.
Przedszkola mają wyraźnie określoną tożsamość, jasną wizję i misję, wiedzą
dokąd zmierzają, jakie cele pragną osiągnąć, jakie dziecko ukształtować i jaką rolę odegrać w środowisku lokalnym. Takie przedszkola poszukują również świadomie i zdecydowanie kontaktu ze wszystkimi osobami i instytucjami, którym zależy na dobrych efektach ich pracy. Oznacza to, że zarządzający takimi placówkami świetnie znają środowisko lokalne i świadomie kierują ku niemu swoją ofertę edukacyjną i wychowawczą.

Właściwie to, co powiedziano dotychczas jako komentarz do rysunku, jest
typową rzeczywistością dobrego przedszkola, ale to jeszcze za mało, by powiedzieć, że rzeczywiście funkcjonuje według zasad zrównoważonego rozwoju.
Chodzi jeszcze o to, by w pracy przedszkola uwzględniać zawsze cztery
aspekty zrównoważonego rozwoju: społeczny, kulturowy, ekologiczny (przyrodniczy) i gospodarczy. Dlatego na rysunku rzeczywistość przedszkola podzielona jest na cztery przylegające do siebie części, cztery puzzle, które ułożone poprawnie, we właściwym miejscu, dadzą jednorodny obraz placówki, scaloną rzeczywistość, która funkcjonuje w sposób zrównoważony.
Na rysunku cztery puzzle są takiej samej wielkości. Nie oznacza to, że w pracy
przedszkola zawsze będzie tyle samo, po równo, spraw społecznych, kulturowych, ekologicznych i gospodarczych. Są sprawy czy działania z natury ekonomiczne, z natury socjalne, z natury kulturowe i z natury przyrodnicze, ale ważne jest by np., w decyzji ekonomicznej widzieć konsekwencje dla trzech pozostałych obszarów zrównoważonego rozwoju.
Z obserwacji wynika, że właśnie z obszarem ekonomicznym szkoły i przedszkola mają najwięcej kłopotów. Wcale nie dlatego, że ogólnie borykają się z trudnościami finansowymi, ale głównie dlatego, że sprawy ekonomiczne (a inaczej mówiąc aspekt ekonomiczny zrównoważonego rozwoju) stawiają ponad inne. Czyż nie jest tak, że w przedszkolu zasada ekonomiczna sprowadza się do starań o obniżenie poziomu nakładów na prowadzenie placówki.
Cel jak najbardziej słuszny, chociaż nie może pociągać za sobą obniżenia
jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego. Trzeba pamiętać, że nieprzemyślane obniżanie kosztów, może prowadzić w końcu do ich zwiększenia, albo mieć negatywny wpływ na zdrowie dzieci i pracowników. Uwzględnianie jednocześnie i konsekwentnie kilku aspektów zrównoważonego rozwoju pomaga ochronić się przed błędnymi decyzjami.
Zatem, obrazowo mówiąc, „zrównoważone” funkcjonowanie przedszkola będzie polegało na codziennym dopasowywaniu czterech puzzli: społecznego, kulturowego, przyrodniczego i gospodarczego, by stworzyć jedną, harmonijną całość.

 

 

Co to jest zrównoważony rozwój? Naucz dzieci ochrony środowiska i proekologicznego życia!

Zrównoważony rozwój polega na zaspokajaniu potrzeb obecnych pokoleń bez uniemożliwienia tego przyszłym pokoleniom. Mówiąc prościej, chodzi o ograniczenie zużycia odnawialnych zasobów, by nie przekroczyć możliwości ich odnawiania, ograniczenie zużycia zasobów nieodnawialnych, a także wyeliminowanie substancji i materiałów toksycznych.

Być może brzmi to dość skomplikowanie, jednak w praktyce nie jest to takie trudne. Wystarczy odpowiednia edukacja, abyśmy mogli jak najlepiej chronić środowisko. A jak wiadomo, edukację najlepiej zaczynać jak najwcześniej.

Przyszłość należy do dzieci

Aby przyszłość naszych dzieci była ekologiczna, już od najmłodszych lat warto uczyć je, jak właściwie dbać o środowisko. Oto kilka wskazówek, jak to robić:

1.  Aby najmłodsi mogli zrozumieć, o czym mówimy, najlepiej używać prostego słownictwa. Oto jak możesz wytłumaczyć dzieciom, na czym polega zrównoważony rozwój:

•  zużywamy tylko tyle z natury, ile może się odnowić
•  niczego nie marnujemy
•  chronimy zwierzęta i rośliny
•  nie śmiecimy
•  nie wykorzystujemy krzywdzącej pracy innych, abyśmy mogli sobie coś kupić

2.  Pomysły na eko edukację i zabawy:

Dzieci są bardzo otwarte, ciekawskie i najlepiej uczą się przez zabawę, dlatego zamiast czytać im książkowe definicje, lepiej wyjść z domu na zajęcia w terenie:

•  Idź na pobliski targ lub farmę i pokaż skąd biorą się owoce, warzywa czy mleko. Wytłumacz, że najlepiej jest kupować lokalne i sezonowe składniki, które nie musiały przebyć dalekiej drogi na nasz stół.

•  Wspólne gotowanie to świetna okazja, by wytłumaczyć jak ważne jest niemarnowanie jedzenia. Wymyślcie wspólnie dania z resztek i ułóżcie w kolorowe wzory na talerzu!

•  Zielone spacery po okolicy będą idealne, aby Twoje dzieci zaprzyjaźniły się z przyrodą. Wspólnie oglądajcie rośliny i zwierzęta.

•  Coraz bardziej popularne stają się ścieżki edukacyjne. Sprawdź, czy nie ma jakiejś w Twojej okolicy i razem z dziećmi wybierz się na przygodę. Często są one stworzone w formie gry, co jest doskonałą okazją, by przez zabawę i konkurs zaznajamiać się z przyrodą i edukować na temat ekologii nawet najmłodsze dzieci.

•  Zamiast jechać gdzieś samochodem, wyciągnijcie rowery, skorzystajcie z komunikacji miejskiej bądź po prostu wybierzcie się na spacer. Spędzicie razem więcej czasu na świeżym powietrzu, z korzyścią i dla zdrowia i dla środowiska. Jeśli w Twojej okolicy nie ma komunikacji publicznej, a Twoje dziecko jest zbyt małe, by samodzielnie jechać rowerem, dobrym rozwiązaniem może okazać się przyczepka rowerowa. Do środka można włożyć zabawki, więc nie ma szans na nudę podczas podróży.

•  Zabawcie się w ogrodników! Posadźcie własne warzywa, owoce czy zioła i obserwujcie, jak wyrastają piękne, ekologiczne uprawy. Nawet, jeśli nie masz dużego ogrodu, z powodzeniem możecie ustawić kilka doniczek na balkonie czy nawet parapecie. Aby nie zniechęcić dzieci, które nie są zbyt cierpliwe, wybierz sadzonki, które już kwitną, by jak najszybciej zebrać plony.

•  Zbudujcie hotel dla owadów! Owady takie jak pszczoły czy motyle są niezwykle ważne w ekosystemie. Wystarczy kilka patyków i kwiatków, by Twoje dziecko mogło zbudować mały hotelik dla owadzich przyjaciół! Postawcie go w spokojnym miejscu, np. na balkonie i codziennie obserwujcie, jak korzystają z niego różne owady.

•  Zadbajcie o zwierzęta. W okresie upałów, wystawcie małą miseczkę z wodą, aby spragnione ptaki mogły z niej korzystać. Pamiętajcie, aby pojemnik był dość płaski i niezbyt głęboki. Umieśćcie go w parku czy po prostu przed domem i nie zapomnijcie posprzątać, gdy już nie będzie potrzebny. Zimą natomiast, warto zadbać o zapewnienie pożywienia dla ptaków. Zbudujcie razem karmnik i wypełnijcie go ziarnami bądź specjalną karmą. Ważne: wbrew temu, co wiele osób praktykuje, ptaki nie mogą jeść chleba!

•  Posprzątajcie okolicę. Zaopatrzcie się w rękawiczki, worki na śmieci i wyruszcie na spacer, by posprzątać las czy park niedaleko domu. Zorganizujcie konkurs, kto zbierze najwięcej śmieci, a Twoje dziecko na pewno będzie miało świetną zabawę.

•  Gdy jesienią liście opadają z drzew, wybierzcie się na spacer i zorganizujcie konkurs na zebranie jak najwięcej różnych gatunków liści. Możecie je później ususzyć, wkleić do albumu i podpisać, aby żadna nazwa nie wypadła z pamięci.

Co może zmienić zrównoważony rozwój?

Zastanawiasz się, co tak naprawdę zmieni bardziej ekologiczne i zrównoważone podejście do rozwoju i środowiska? Odpowiedź brzmi – bardzo wiele! Coraz wyższe temperatury na całym świecie, wymieranie kolejnych gatunków zwierząt i roślin, klęski żywiołowe, takie jak ulewy, powodzie, huragany czy tornada, to wszystko zwiastuje zbliżającą się katastrofę klimatyczną. Jeśli chcemy jej uniknąć, musimy już teraz zmienić swoje codzienne nawyki, prowadzić proekologiczny dom i edukować już od najmłodszych lat, jak ważna jest ekologia i dbanie o naszą planetę.

A ty jak uczysz swoje dzieci ekologii? Wykorzystaj nasze wskazówki już dziś!

 

Źródło: https://www.everydayme.pl/rodzina/wychowanie-dzieci/zrownowazony-rozwoj-dzieci

 

 

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA  – rodzaje, przyczyny i zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza

 

Zdrowie jest najważniejszą wartością dla człowieka, będącą dla niego podstawą do działania i warunkującą mu poczucie bezpieczeństwa. Działalność człowieka w świecie w znacznym stopniu wpływa, często w sposób negatywny, na otaczające go środowisko, doprowadzając do licznych zanieczyszczeń. Jednym z widocznych w ostatnich latach efektem działalności człowieka jest smog, bardzo źle wpływający na zdrowie ludzi.
Ogłaszane alerty i działania zmierzające do obniżenia poziomu zanieczyszczeń w powietrzu są w pełni uzasadnione, ponieważ Polska należy do grupy krajów europejskich, w których najczęściej odnotowywane przekroczenie norm jakości powietrza. Zanieczyszczenie powietrza jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego oraz może być przyczyną chorób układów oddechowego i krążenia, a nawet chorób nowotworowych. Zanieczyszczenia powietrza w Polsce to realny problem, który niesie za sobą dotkliwe konsekwencje. Wpływ smogu na zdrowie jest notowany na szeroką skalę, nie tylko w zakresie chorób układu oddechowego. To cichy zabójca, którego zdecydowanie powinniśmy się obawiać. Na samym wstępie warto jednak zadać sobie pytanie: czym jest smog
? Dlaczego poziom smogu w Polsce jest tak wysoki? A przede wszystkim, jak walczyć ze smogiem i jak się przed nim ustrzec?

Smog – definicja smogu tworzona była na przestrzeni lat, jako że problem zanieczyszczeń dostrzegalny było już w XVII wieku. Znana wszystkim nazwa smog pochodzi od dwóch wyrazów anglojęzycznych: smoke (dym) oraz fog (mgła). Takie połączenie doskonale definiuje istotę problemu smogu. Innymi słowy smog jest połączeniem trzech czynników: zanieczyszczeń wyprodukowanych przez ludzi, mgły jako zjawiska atmosferycznego, a także ciszy atmosferycznej. To ostatnie zjawisko oznacza zupełny brak występowania wiatrów. W ten sposób tworzy się mgła zanieczyszczeń zawieszona na tym poziomie atmosfery, w którym żyje człowiek. Ze względu na jego formę, skutki smogu są dostrzegalne nie tylko w statystykach. Smog widoczny jest gołym okiem, zwłaszcza z dużej odległości. W okresie wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrze przestaje być przejrzyste. Pojawiają się problemy z oddychaniem, ponieważ powietrze jest ciężkie, wilgotne, a wokół unosi się uciążliwy zapach. Wynika to z faktu, że na zanieczyszczenia powietrza składają się zwykle pyły zawieszone, kwaśne gazy, ołów, dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenki azotu oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym rakotwórczy benzopiren .Smog, którego istotną częścią składową są pyły zawieszone, obserwowany jest najczęściej w okresie grzewczym, a więc zimą, jesienią i wczesną wiosną. Wyróżnić można także smog typu letniego. W tym wypadku smog tworzą w dużej mierze substancje, takie jak ozon, azotan nadtlenku – acetylu, nadtlenek wodoru, tlenek węgla. Zanieczyszczenia powietrza są główną przyczyną zagrożeń środowiska. O zanieczyszczeniu możemy powiedzieć, gdy w składzie powietrza obecne są gazy, ciecze i ciała stałe nie będące jego naturalnymi składnikami lub też występujące w stężeniach nieodpowiadających naturalnemu składowi atmosfery ziemskiej. Są one zarazem najbardziej niebezpiecznym rodzajem zanieczyszczeń, gdyż nie da się ich ograniczyć do określonego obszaru.

Rodzaje oraz źródła zanieczyszczenia i degradacji powietrza

Rosnące zapotrzebowanie na energię sprawia, że do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia, które podzielić można na gazowe i pyłowe. Najistotniejsze z nich to: emisja dwutlenku siarki, tlenki azotu, pyły węglowe, tlenek i dwutlenek węgla, ozon troposferyczny, ołów oraz pyły. Źródłem ich emisji jest postępująca industrializacja, wzrost liczby ludności, przemysł energetyczny oraz transport.
Głównym sprawcą zanieczyszczeń pyłowych jest przemysł paliwowo-energetyczny, generujący ogromną ilość
popiołów lotnych. Ta gałąź przemysłu odpowiada także za najwyższą emisję zanieczyszczeń gazowych, z czego około 75%  to emisja dwutlenku siarki. Wtóruje mu przemysł metalurgiczny, odpowiedzialny za emisję pyłów metalurgicznych oraz gazów, wśród których 80% stanowi tlenek węgla, zwany czadem. Zanieczyszczenia powietrza to wszystkie substancje w postaci gazów, cieczy lub ciał stałych (pyły), które nie są jego naturalnymi składnikami lub występują w stężeniu wyższym niż naturalne.  Dawniej jedynym źródłem zanieczyszczeń były procesy naturalne, takie jak: wybuchy wulkanów, pożary lasów, wyładowania atmosferyczne oraz rozkład substancji organicznych. Rozwój motoryzacji i przemysłu spowodował zwiększenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z surowców takich, jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel kamienny. Podczas ich spalania tworzą się tlenki węgla, siarki i azotu.                                                                              

 Skutki zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze. Ich najgroźniejszymi skutkami są: nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, smog, pyły, zanieczyszczenie gleby i wody.Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczenia powietrza są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog , pyły, kwaśne opady.

Efekt cieplarniany – to wzrost koncentracji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu, ozonu i freonów) w atmosferze, następstwem czego jest podwyższenie średniej temperatury na Ziemi. W wyniku ocieplenia dochodzi do topnienia lodowców, podniesienia poziomu morza, wymierania gatunków oraz intensyfikacji ekstremalnych zjawisk pogodowych (upały, gradobicia, huragany, trąby powietrzne).

Dziura ozonowa – w górnych warstwach atmosfery, na wysokości pomiędzy 15. a 50. km, naszą planetę otacza powłoka ozonu . Stanowi ona naturalny filtr przeciwsłoneczny, który chroni Ziemię przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Promieniowanie to jest niezbędne do wytwarzania witaminy D w naszym organizmie, ale jego nadmiar może przyczyniać się do zmniejszenia odporności organizmu oraz powodować choroby skóry i wzrost zachorowań na nowotwory, podwyższenie temperatury powietrza i zmiany klimatyczne. W wyniku zanieczyszczenia środowiska, szczególnie wiosną nad Antarktydą i w mniejszym stopniu nad Arktyką, warstwa ozonu staje się cieńsza i powstaje tzw. dziura ozonowa, przez którą znaczna część szkodliwego promieniowanie dociera na naszą planetę.                        Promieniowanie ultrafioletowe jest dla nas niewidzialne i nieodczuwalne. Wywołane jego nadmiarem pieczenie i ból to reakcja na uszkodzenie skóry. Dlatego należy:

 • ograniczyć czas przebywania na słońcu w miesiącach letnich w godzinach około południowych;
 • ubierać się w odzież z grubszych, gęstych tkanin, z długimi rękawami i nogawkami (przeciętna tkanina bawełniana zatrzymuje zaledwie 20–30% promieniowania UV);
 • zakładać czapkę z daszkiem lub kapelusz z szerokim rondem;
 • nosić okulary przeciwsłoneczne z filtrami UV;
 • używać kremów z filtrami UV.

Freony są odpowiedzialne za zjawisko dziury ozonowej – zmniejszania się stężenia ozonu w atmosferze. Powłoka ozonowa chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem UV. Jej ubytek zwiększa m.in. podatność na oparzenia i nowotwory skóry. Przemysł i transport odpowiedzialne są za zanieczyszczenie pyłami i toksycznymi gazami, które przy dużej wilgotności powietrza i bezwietrznej pogodzie prowadzą do powstawania nienaturalnego zjawiska atmosferycznego, jakim jest smog.

 Smogzanieczyszczenia, których głównym źródłem są spaliny samochodowe, przemysł ciężki i gospodarstwa domowe (systemy grzewcze), w połączeniu z bezwietrzną pogodą i dużą wilgotnością powietrza – mgłą tworzą smog. Unoszący się nad miastem smog jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, osób starszych, astmatyków, ludzi z chorobami układu oddechowego i krążenia. Efekt smogu, najbardziej widoczny w obszarach mocno zurbanizowanych, powoduje niszczenie elewacji budynków, stanowi także zagrożenie dla zdrowia, wywołując reakcje alergiczne, astmę, niewydolność oddechową. Smog może prowadzić do lokalnych opadów kwaśnego deszczu. Ze względu na sposób tworzenia, miejsce powstawania oraz skład chemiczny wyróżnia się smog londyński (występujący głównie w miesiącach zimowych) i smog typu Los Angeles (spotykany głównie w miesiącach letnich).

Kwaśne opady- powstają, gdy powietrze zanieczyszczone tlenkami siarki i azotu, łącząc się z wodą lub parą wodną zawartą w powietrzu, opadnie z deszczem albo śniegiem na ziemię. Kwaśne deszcze mają negatywny wpływ na środowisko, przyczyniając się do niszczenia lasów oraz zakwaszania gleby i wód. Opady te powodują szkody w środowisku, przyspieszają korozję metali i niszczenie budowli.      

 Stan powietrza w Polsce

Polska zajmuje niechlubne, trzecie miejsce w zanieczyszczeniu powietrza na świecie, gdyż krajowa energetyka oparta jest na węglu, który jest paliwem uciążliwym dla środowiska. Minusem są też wadliwe technologie spalania i brak skutecznych instalacji oczyszczających. Najwięcej zanieczyszczeń emitują elektrownie, elektrociepłownie, spalanie węgla w gospodarstwach domowych, transport, przemysł hutniczy, chemiczny i budowlany. W większości są niewidoczne dla ludzkiego oka, ale mimo to wpływają na życie na Ziemi. Mowa tu o zanieczyszczeniach powietrza. Nawet niewielka zmiana ich stężenia w atmosferze może powodować tragiczne skutki. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiej Agencji Środowiska z 2013 r. Kraków jest miastem o największym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Nadmierne zanieczyszczenie powietrza występuje na ponad 20% powierzchni kraju. Najbardziej zanieczyszczone jest województwo śląskie, z uwagi na duże zagęszczenie przemysłu. Rejon ten to zaledwie nieco ponad 2% powierzchni kraju, a koncentruje się tam do 25% emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów. Przykładowo w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym na 1 km2 przypada ok. 1000 ton pyłów w skali roku, co oznacza pięciokrotne przekroczenie norm.

Zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są przemysł oraz transport. Gazy przenoszone na duże odległości powodują, że skażone mogą zostać obszary znacznie oddalone od źródła ich emisji. Dlatego ochrona powietrza jest sprawą globalną i regulują ją przepisy prawne. Skuteczną drogą do redukcji emisji gazów i pyłów jest ograniczenie wydobycia paliw kopalnych i spalania węgla, zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii, systemy odsiarczania spalin i urządzenia odpylające. Aby przeciwdziałać emisji światowych zanieczyszczeń, w  1997 roku podpisano międzynarodowe porozumienie, zwane Protokołem z Kioto. Kraje, które je ratyfikowały, zobowiązały się zredukować do 2012 roku własne emisje o co najmniej 5% poziomu emisji z roku 1990. Do największych oponentów protokołu należą Stany Zjednoczone. Nie uznały go również Chiny, które są największym w świecie emitentem gazów cieplarnianych. Zanieczyszczenie powietrza i zwiększone ryzyko zapadalności na choroby, których przyczyną może być smog to zagadnienie, które powraca szczególnie często w okresie jesienno-zimowym. Spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 36 znajduje się w Polsce. Jakie konsekwencje i choroby od smogu są dla nas najbardziej niebezpieczne.

 Ochrona powietrza

Działania na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery

 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z górnictwa, hutnictwa oraz elektrowni.
 • Zmniejszenie eksploatowania zasobów naturalnych, ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz stosowania alternatywnych źródeł energii.
 • Zmniejszenie emisji szkodliwych spalin przez ograniczenie transportu, poprzez zakup samochodów emitujących mniej spalin albo korzystanie z komunikacji miejskiej czy roweru.
 • Stosowanie w przemyśle nowoczesnych technologii ograniczających emisję pyłów.
 • Sadzenie pasów zieleni w celach ochronnych.

   załącznik

 

 

NA CZYM POLEGA ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ODPADAMI ?

Zrównoważona gospodarka odpadami stanowi jeden z ważniejszych elementów zrównoważonego rozwoju, którego główne postulaty dotyczą zmniejszenia negatywnego wpływu działalności człowieka na klimat i środowisko oraz bardziej wydajnego wykorzystania zasobów naturalnych. Gospodarka odpadami zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju zmierzać ma do tego by:

 • to, co bezużyteczne uczynić ponownie przydatnym – w odpadach dostrzec wartość,
 • recykling wykorzystać do odzyskania surowców aby zredukować ilość śmieci, ograniczyć straty środowiskowe oraz zahamować eksploatację złóż naturalnych

Zero waste: jak zmniejszyć ilość produkowanych śmieci?

Zero waste oznacza „zero odpadów”. Coraz bardziej popularna idea blisko wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Redukując ilość nieorganicznych odpadów, zmniejszamy negatywny wpływ na otoczenie, a przy okazji… oszczędzamy pieniądze.

Choć początkowo myśl, że mielibyśmy nie posiadać w domu śmietnika, w którym „znikają” wszystkie odpady, wydaje się absurdalna, to już ta o znaczącym zmniejszeniu ich ilości jest całkiem możliwa do realizacji. Jakie są więc sposoby, by rzadziej przeprowadzać rodzinne negocjacje, kto dziś idzie z workiem?

Postaw na jakość, a nie na ilość

Choć jest to porada, którą usłyszymy w każdym poradniku dotyczącym zakupów, to i tutaj należy o niej wspomnieć. Wybierając rzeczy lepszej jakości, początkowo zapłacimy więcej, ale inwestycja ta nam się opłaci, bo nie będziemy tak często kupować nowych.

Warto jest też postawić na naturalne materiały, które mogą być przetwarzane bądź są biodegradowalne. Zmiana wcale tak dużo więcej nie będzie nas kosztować: drewniane łyżki do sałat czy gotowania, szklane słomki, sztućce, ceramiczne doniczki, metalowe miski, bawełniana pościel czy obrusy i wiele innych drobnych przedmiotów codziennego użytku nierzadko ma porównywalne ceny do ich odpowiedników z plastiku bądź – w przypadku tekstyliów – chociażby poliestru.

Najprostszą zmianą jest:

 • używanie płóciennych toreb na zakupy,
 • niepakowanie warzyw i owoców w osobne siatki,
 • rezygnacja z papierowych ręczników na rzecz bawełnianych ścierek
 • używanie lnianej myjki do zmywania.

Bezstratne używanie, czyli mniej jednorazowych przedmiotów

Jeżeli mamy w domu już rzeczy, które nie spełniają wymogów z poprzedniego punktu, to oczywiście pozbycie się ich nie wpisałoby się w ideę zmniejszenia ilości śmieci. Więc skoro nie wyrzucamy z tego powodu mebli, to nie wyrzucajmy też innych, mniejszych przedmiotów, które można jeszcze wykorzystać.

Mając np. całą szufladę teoretycznie jednorazowych siatek plastikowych, używajmy ich dopóki się nie zniszczą. Nawet te najcieńsze z działu warzywnego w hipermarkecie da się wykorzystać ponownie – wystarczy zapakować do worka i użyć chociażby przy następnych zakupach. To samo dotyczy ścierek do zmywania i do sprzątania – wiele z nich można wyprać w wysokiej temperaturze z dodatkiem (naturalnego) środka odkażającego.

Warto też zrezygnować z innych jednorazowych przedmiotów – folii aluminiowej, papieru do pieczenia, folii spożywczej, papierowych talerzyków i plastikowych sztućców na przyjęcia lub papierowych ręczników kuchennych. Zamiast kupować plastikowe pojemniki na jedzenie, można wykorzystać słoiki. Zdejmując z nich etykiety (nierzadko wystarczy je namoczyć i łatwo schodzą), stworzymy zestaw np. pojemników na kasze, makarony, zioła i przyprawy.

Recykling – czyli przerabianie

Znów powiemy oczywistość, ale większość zepsutych przedmiotów da się naprawić – i warto to robić. Naprawa lub przerobienie będzie nas kosztować mniej niż kupno nowego odpowiednika dobrej jakości i nierzadko też mniej niż częste kupowanie kolejnych gorszej jakości.

Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie czegoś naprawić lub zreperować, oddajmy przedmiot w ręce fachowca. Ostatnio naprawianie staje się coraz bardziej popularne i powstaje coraz więcej małych firm, które specjalizują się w renowacjach, których inny by się nie podjęli. Naprawią i nadadzą nowego wyglądu czy koloru parasolce i butom (nawet tym najbardziej wysłużonym tenisówkom), ze starego, skórzanego fotela zrobią designerski w stylu skandynawskim, ze zniszczonych ubrań stworzą piękną narzutę na fotel czy nawet dywanik pod łóżko. Warto poszukać.

Wiele rzeczy objętych jest gwarancją, dlatego warto mieć oddzielne pudełko czy teczkę, w którym będziemy zbierać rachunki nawet za te tańsze przedmioty – w ramach gwarancji wiele rzeczy będziemy mogli bezpłatnie naprawić, a zagubione rachunki często powodują, że rezygnujemy z tej możliwości.

Świetnym sposobem na uniknięcie wyrzucania starych mebli i przy okazji wydawania większych pieniędzy jest oddanie ich do renowacji. Fachowiec nie tylko będzie umiał przywrócić przedmiotom dawny wygląd, ale na nasze życzenie zrobi z niego coś zupełnie nowego.

Zero waste a minimalizm

Coraz większą popularność w ostatnich latach zdobywa idea minimalizmu. Zasada „im mniej, tym lepiej” służy również podejściu zero waste i działa na dość oczywistej regule – im mniej kupujemy i mniej przedmiotów mamy w domu, tym mniej wyrzucamy. Ale ma też i drugi aspekt – wiąże się ona z minimalistyczną postacią i stawianiem na uniwersalne rozwiązania. Jak to się ma do domu?

Np. proste i wykonane z wysokiej jakości materiałów meble o ponadczasowym stylu będą wymagały tylko dodatków, by nadać im pożądanego przez nas charakteru. Tak samo jak pomalowanie na naturalne kolory ściany, wysokiej jakości meble kuchenne, podłogi, parapety, drzwi itp. będą wymagały rzadszych renowacji, wymiany czy remontu.

Warto jest przemyśleć, czy to, co kupujemy, jest rzeczywiście potrzebne. Czy nie lepiej byłoby zastąpić zgrzewkę butelek wody jedną butelką wielorazowego użytku? Na rynku dostaniemy wiele modeli, których cena nie przekracza równowartości dwóch zgrzewek, a które starczają na dużo dłużej – i przy okazji dają spore oszczędności. Koszt litra filtrowanej wody z kranu to w takim przypadku jedynie 20-30 gr. Dobrym wyborem będzie również zakupienie do domu dzbanka filtrującego.

Sprzedawaj lub oddawaj

Oddanie lub sprzedanie przedmiotów też będzie miało pozytywny wpływ na naszą produkcję śmieci. Warto więc sprawdzić, czy ktoś ze znajomych nie potrzebuje zbytecznych nam przedmiotów, oddać rzeczy organizacjom charytatywnym czy wystawić na internetowej aukcji.

Wiele miejsc organizuje wymiany przedmiotów (bardzo popularne stały się wymiany książek i ubrań), latem odbywają się weekendowe „wyprzedaże garażowe” i tymczasowe pchle targi, gdzie każdy może przyjść i sprzedać to, czego nie potrzebuje. Warto też spojrzeć na listę rzeczy zbieranych w kontenerach na ubrania – zdarza się, że wśród nich są wymieniane nawet zniszczone (ale czyste!) tekstylia – różne firmy mogą potrzebować ich np. do recyklingu.

Kompostowanie

Kolejny sposób na niewyrzucanie odpadów. Odpowiednie kompostowanie w zamkniętym pojemniku, gdzie odpady przykrywane są warstwami ziemi, nie wiąże się z żadnymi uciążliwymi zapachami. I nie jest to rozwiązanie tylko dla osób mających swój prywatny ziołowy ogródek. W wielu miastach powstają tak zwane „otwarte kompostowniki”, do których można przynieść odpowiednie odpady.

Zero waste – czy warto?

Co daje ograniczenie ilości śmieci?

 • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.
 • Oszczędność dla portfela.
 • Lepsza jakość otaczających przedmiotów.
 • Mniej czasu poświęconego na wynoszenie śmieci.
 • Ograniczenie liczby przedmiotów w domu – łatwiejsze utrzymanie porządku.

Z jakimi to się wiąże trudnościami?

 • W niektórych przypadkach większe wydatki na początek.
 • Noszenie ze sobą wielorazowych opakowań (np. na lunch, kawę czy wodę).
 • Potrzeba pamiętania o torbie na zakupy przed wyjściem z domu.
 • Rezygnacja ze starych przyzwyczajeń.
 • Konieczność kupowania niektórych rzeczy tylko w wybranych miejscach lub przez internet.

Zmniejszenie ilości wytwarzanych przez nas śmieci w znaczący sposób może wpłynąć na środowisko, ale też i na zasobność naszych portfeli.

Źródło:

https://ddbelchatow.pl/rozmaitosci/zrownowazona-gospodarka-odpadami-na-czym-polega/fufjCZsghnYifLzOzGcQ

https://www.morizon.pl/blog/zero-waste-jak-smiecic–mniej/

 

DLACZEGO WARTO OSZCZĘDZAĆ?

ENERGIA I WODA NA WAGĘ ZŁOTA!

Każdego dnia, w każdej chwili korzystamy z dobrodziejstwa jakim jest energia. Używamy jej czasami nieświadomie, ale towarzyszy nam w domu, przedszkolu, szkole, pracy a nawet na spacerze. Dzięki niej działają wielkie fabryki, sprzęty domowe, ale również zasilane na baraterie telefony czy zabawki.

Energia elektryczna rozświetla ciemne ulice, chłodzi pożywienie w lodówce i pozwala oglądać ulubiony program w telewizji. Energia to moc, która napędza dzisiejszy świat, pozwala produkować, pracować, działać. Ta, która napędza pojazdy pochodzi z paliw kopalnych – ropy i gazu. Ale pamiętajmy również, że energia jest także w nas, czy w innych organizmach żywych. Występuje oczywiście pod inną postacią, ale to również energia – energia życiowa.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Najbardziej popularną formą energii, która towarzyszy nam w codziennym życiu jest energia elektryczna. Całkiem naturalne jest dla nas to, że mamy ciepłe mieszkania, palące się wieczorem światło, ciepłą wodę w kranie, możliwość ugotowania smacznego jedzenia. Niczym nadzwyczajnym dla nas jest oglądanie telewizji, słuchanie radia, praca przy komputerze czy działający internet bezprzewodowy. Każda z tych czynności związana jest ze zużyciem energii elektrycznej. W przyrodzie, która nas otacza, także możemy znaleźć energię elektryczną. Codziennie mamy z nią do czynienia. Praca naszych mięśni, serca czy mózgu, ale również wyładowania, które widzimy i słyszymy podczas burzy – czyli pioruny, a także zorze polarne na biegunach – te wszystkie zjawiska zachodzą dzięki energii elektrycznej. Nie są wytworzone jednak przez urządzenia, które stworzył człowiek. Ta energia pochodzi z ziemi i jest wytworzona całkowicie naturalnie.

 • Elektrownia, aby wytworzyć prąd, również potrzebuje paliwa. Paliwem są źródła naturalne takie jak węgiel, woda czy wiatr. Ich przetworzenie jest bardzo skomplikowane i kosztowne.

DLACZEGO TRZEBA OSZCZĘDZAĆ PRĄD?

Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta wraz z rozwojem cywilizacji. Używamy coraz więcej urządzeń elektrycznych, na świecie jest coraz więcej ludzi i każdy z nich chce mieć dostęp do energii. Rozbudowa przemysłu, aglomeracji miejskich, rozwój techniki również mają bezpośredni wpływ na coraz większe zużycie prądu. Jednocześnie paliwa kopalne, czyli główne źródła naturalne, które przetwarzamy na energię elektryczną, są zasobami, które mają swoje ograniczania i w coraz większym stopniu się wyczerpują.

To, w jaki sposób zużywana jest energia elektryczna przez człowieka, zależy od bardzo wielu czynników: od trybu życia, przyzwyczajeń, potrzeb, tego, gdzie mieszka, jakie ma dochody i tego, jak potrafi ja oszczędzać. Większość ludzi marnuje bardzo wiele energii podczas codziennych czynności w domu, pracy czy szkole.

Cenna energia zostaje utracona w postaci prądu, światła, ciepła i paliwa. Aby zapobiec takiemu marnowaniu energii elektrycznej, naukowcy, ekolodzy i wynalazcy podsuwają nam pomysły, jak skutecznie oszczędzać energię płacić mniejsze rachunki i tym samym chronić zasoby naturalne Ziemi.

OCHRONA DARÓW NATURY

Oszczędność energii przynosi same pozytywne skutki. Kiedy oszczędzamy prąd, ratujemy drzewa, chronimy powietrze i wodę przed zanieczyszczeniami. Troszczymy się o środowisko naturalne i pomagamy je zachować w niezmienionej postaci. Dzięki oszczędzaniu energii – kopalnie będą wydobywać mniej surowców naturalnych, a elektrownie mniej ich spalą. Do powietrza i wody trafi więc mniejsza ilość trujących gazów i substancji. Ziemia będzie zdrowszą planetą.

Bardzo istotną formą dbania o środowisko naturalne jest budowanie przyjaznych elektrowni wodnych czy wiatrowych, które wykorzystują odnawialne, naturalne źródła energii takie jak woda, czy wiatr.

Elektrownie wodne wykorzystują energię wody powstałą podczas spadku lub przepływu wody i zamieniają ją przy pomocy specjalnych turbin w energię elektryczną. Obecnie w Polsce niestety tylko kilkanaście procent wytwarzanej energii pochodzi z elektrowni wodnych. Liderem w wykorzystaniu elektrowni wodnych jest Norwegia.

Elektrownie wiatrowe działają na podobnej zasadzie jak elektrownie wodne. Z tym, że zamiast wody wykorzystują siłę wiejącego wiatru. Zespół pojedynczych elektrowni wiatrowych – „wiatraków” – tworzy tzw. farmy wiatrowe. Możemy ich siłę i wielkość podziwiać już w wielu miejscach w całej Polsce.

Bardzo bogatym źródłem naturalnym jest również słońce. Energia słoneczna jest wykorzystywana coraz częściej w życiu codziennym. Na dachach wielu domów można już zobaczyć baterie słoneczne, które zasilają w energię gospodarstwa domowe. Energia słoneczna jest również wykorzystywana w przemyśle.

JAK MOŻEMY OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ W SWOIM DOMU?

 • Wyłączajcie światło, gdy wychodzicie z pokoju czy łazienki. Światło nie powinno świecić się w pomieszczeniu, w którym nikt nie przebywa.

 • Używajcie urządzeń energooszczędnych.

 • Wyłączajcie urządzenia elektryczne na czas gdy ich nie używacie: wyłączcie działający telewizor, grające radio, czuwający komputer. Włączone urządzenia pobierają cały czas energię, a są kompletnie nieużyteczne dla was czy innych domowników.

 • Stosujcie energooszczędne świetlówki – pobierają do 5 razy mniej energii niż żarówki tradycyjne, a ponadto ich trwałość jest dłuższa.

 • Nie zostawiajcie urządzeń elektrycznych w „stanie czuwania” na całą noc. Wyłączajcie je tak, by zgasła dioda sygnalizująca, że urządzenie czuwa. Niewyłączony monitor komputera, telewizor czy wieża stereo pobierają energię, gdyż cały czas są w stanie gotowości, czekając na sygnał, że chcecie ich używać.

 • Przyjemny chłód w lodówce to również zasługa energii elektrycznej. Aby nie zwiększać jego poboru, wystarczy dbać o drobiazgi: nie wkładajcie do środka ciepłych potraw, pozwólcie im najpierw ostygnąć na zewnątrz, nie otwierajcie lodówki na zbyt długi czas, gdyż powoduje to dostanie się do niej cieplejszego powietrza z zewnątrz.

 • Zwracajcie uwagę, aby odłączać z gniazdka elektrycznego kable zasilające urządzenia, jeżeli nie są one w tym czasie podłączone, np. pozostawiona w gniazdku ładowarka do telefonu komórkowego cały czas pobiera prąd, nawet gdy telefon nie jest podłączony i się nie ładuje.

 • Segregujcie odpady. Także w ten sposób odzyskujecie cenne surowce, tym samym energię. Odpady są ponownie przetworzone, co oznacza, że nie zostanie zmarnowana energia potrzebna do produkcji nowych przedmiotów.

 • Oszczędzajcie wodę. Do jej oczyszczenia również potrzeba jest energia elektryczna.

WARTO WIEDZIEĆ

 • Stare lodówki zużywają dużo więcej energii elektrycznej niż nowoczesne energooszczędne sprzęty.

 • Największą na świecie elektrownią wodną jest znajdująca się w Chinach na rzece Jangcy Zapora Trzech Przełomów.

 • Pioruny to naturalne wylądowania elektryczne o ogromnej mocy – dzięki nim możemy zobaczyć prąd na własne oczy.

 • Dźwięk, światło i ciepło to także formy energii.

 • 20% kosztów poniesionych na energię elektrycznych pochłaniają urządzenia AGD i RTV pozostawione w „stanie czuwania”.

 • W Norwegii, Brazylii i Paragwaju większość produkowanej energii pochodzi z elektrowni wodnych.

 • Tylko 2/3 ludności ma stały dostęp do prądu.

 • Lokomotywa elektryczna pobiera tyle prądu, co dziesięciotysięczne miasteczko.

 

Zrównoważony rozwój – sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa celem.

Zrównoważony rozwój wprowadza się poprzez:

 1. Ograniczanie zużywania zasobów odnawialnych do granic określonych możliwościami odtwarzania tych zasobów;
 2. Ograniczanie zużywania zasobów nieodnawialnych w skali umożliwiającej ich stopniowe zastępowanie przez odpowiednie substytuty;
 3. Stopniowe eliminowanie z procesów gospodarczych substancji niebezpiecznych i toksycznych;
 4. Utrzymywanie emisji zanieczyszczeń w granicach wyznaczonych przez pojemność asymilacyjną środowiska;
 5. Odtwarzanie i stała ochrona różnorodności biologicznej na poziomach: krajobrazowymekosystemowymgatunkowym i genowym;
 6. Uspołecznienie procesów podejmowania decyzji dotyczących lokalnego środowiska przyrodniczego;
 7. Dążenie do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu obywatelom, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających ich zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.

Według norm i dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych: „Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.”

Znaczenie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju


Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) to pojęcie szersze niż edukacja przyrodnicza czy ekologiczna. Oprócz kwestii środowiskowych zawiera również zagadnienia społeczne, takie jak prawa człowieka, zróżnicowanie kulturowe, zdrowie i aspekty ekonomiczne, np. zrównoważona produkcja i konsumpcja.

EZR to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też kształtowanie krytycznego i twórczego myślenia, zajmowanie się problemami, poszukiwanie ich rozwiązań. EZR jest procesem trwającym całe życie, od wczesnego dzieciństwa do kształcenia wyższego oraz osób dorosłych i wychodzi poza edukację formalną.
Korzyści z Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju dla

Ucznia:
– rozwija swój potencjał,
– poszerza horyzonty,
– zdobywa nowe, praktyczne umiejętności,
– lepiej rozumie relacje i zależności we współczesnym świecie.

Nauczyciela:
– wypełnia wymogi podstawy programowej,
– zdobywa nowe kompetencje zawodowe,
– zyskuje narzędzia do prowadzenia interesujących zajęć
– lepiej angażuje i motywuje uczniów,
– uczestniczy w ciekawych projektach.

Przedszkola, Szkoły:
– zyskuje oszczędności finansowe w wyniku efektywnego zarządzania zasobami,
– zyskuje renomę i wyróżnia się wśród innych ośrodków wychowania i nauczania,
– pozyskuje dodatkowe finansowanie na działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju,
– współpracuje przy programach dotyczących EZR z innymi przedszkolami, szkołami, organizacjami, partnerami.

Zasady edukacji ekologicznej – Dorota Soida

 1. Traktuj dziecko życzliwie i okazuj mu zaufanie
 2. Wytwórz atmosferą radości i entuzjazmu
 3. Stosuj metody i formy bezpośredniego i badawczego poznawania
  i odkrywania przyrody
 4. Nie skupiaj się na nazywaniu, ale pozwól dziecku na emocjonalne przeżycie bezpośredniego kontaktu z przyrodą
 5. Obserwuj dzieci i wykorzystaj ich zainteresowanie,
  możliwości i entuzjazm
 6. Pokaż dzieciom piękno i mądrość przyrody
 7. Przekonaj je o zależności człowieka od zasobów przyrody
 8. Pokaż dzieciom przyczyny i skutki działalności człowieka
 9. Ucz je oceniać sytuacje i podejmować decyzje
 10. Naucz dzieci właściwych zachowań
 11. Włącz do procesu edukacji rodziców
 12. Bądź dobrym przykładem działań na rzecz środowiska

opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju- MasterMetdodyka 2020