Podsumowanie projektu edukacyjnego „Świętujemy Freblujemy”
Podczas spotkania z rodzicami dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy za aktywną postawę podczas realizowanych zadań.

„Sarenki” zaprogramowały robota!

Dzieci z grupy „Sarenki” wykonały kolejne zadanie w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym PogłówkujMy 5 edycja „Od krawędzi wzdłuż linii”. Rozwijały kreatywność, aktywnie działały.

MARCOWE ZADANIE- układanie rybek- zgodnie z poleceniami za, przed, pomiędzy…

ZADANIE MARCOWE „SARENEK” – „logiczne budowanie”

 

PogłówkujMY – to projekt dla nauczycieli, którzy chcą, aby ich dzieci rozwijały u siebie kreatywność, aktywne działanie i innowacyjność.
Projekt realizowany będzie od października do stycznia. W każdym miesiącu umieścimy zadanie z różnymi wariantami wiekowymi, które będzie można zrealizować w dowolnym momencie.

W tym roku wykonywać będziemy zadania logiczne, łamigłówki i gry, które sprzyjają rozwijaniu kreatywności i pomysłowości, wytrwałości, cierpliwości oraz współpracy.

CEL
Pobudzanie aktywności dzieci i ich twórczego myślenia, nauka współpracy w grupie, kształtowanie właściwej postawy i charakteru młodego człowieka.
Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość i koncentrację, łamigłówki, zabawy logiczne, zagadki detektywistyczne.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
– rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań dzieci;
– rozwijanie pamięci, kreatywności oraz kształtowanie logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania;
– wdrażanie uczniów do analizowania sytuacji problemowych;
– wyrabianie umiejętności koncentracji;
– rozwijanie umiejętności przewidywania i planowania, wyciągania wniosków;
– wdrażanie do samodzielnego, twórczego myślenia, poszukiwania różnych dróg dochodzenia do celu;
– rozwijanie umiejętność twórczej współpracy w zespole i dzielenia się własną wiedzą
z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach

Meldujemy wykonanie zadania, dzieci 5 i 6 letnie wykonały październikowe zadanie polegające na poszukiwaniu cech wspólnych wybranych przedmiotów. Wykorzystaliśmy do tego dary- piłeczki i bryły. Zmodyfikowaliśmy zadanie do polecenia- pokaż mi dar który jest…. lub, który nie jest np. czerwony, żółty, walcem itp… Na koniec poznaliśmy literę L stwierdzając co łączy lusterko, lalkę i lupę.