WARSZTATY LITERACKO-LOGOPEDYCZNE „POLSZCZYZNA SIĘ GIMNASTYKUJE” W RAMACH PROJEKTU „POLSZCZYZNA ZAWSZE NA CZASIE”

TEMAT: Zwierzęta hodowlane w wierszu Jana Brzechwy „Kwoka”

CELE OGÓLNE:

 • zapoznanie dzieci z wierszem J.Brzechwy „Kwoka” wraz z przeprowadzeniem jego analizy
 • rozwijanie słownictwa z zakresu zwierząt hodowlanych
 • rozwijanie motoryki warg i pionizacji języka
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • wypracowanie prawidłowego oddechu (wdech nosem, wydech ustami)

CELE SZCZEGÓŁOWE:

DZIECKO:

 • zna zwierzęta hodowlane
 • przelicza liczbę sylab w wyrazach 2-3 sylabowych
 • wie, co znaczy: kwoka, traktować świat z wysoka, być gniewnym i surowym, miotać się, grzęda, próżne słowa, dobre wychowanie
 • rozróżnia dźwięki wydawane przez zwierzęta
 • doskonali motorykę warg i języka
 • wykonuje ćwiczenia rytmiczne
 • wykonuje ćwiczenia oddechowe
 • potrafi pracować zbiorowo i indywidualnie

Dzieci z grupy Wiewiórki również zaangażowały się w realizację projektu Polszczyzna się gimnastykuje. Dzieci aktywnie włączyły się w działania związane z rozwijaniem sprawności narządów mowy. Gimnastykowaliśmy nasze buzie i języki przy znanych polskich rymowankach o zwierzętach. Ćwiczenia narządów mowy z wykorzystaniem lusterek umożliwiły dzieciom poprawne wykonywania ćwiczeń oraz obserwację prawidłowego wykonania zadań.

 

Dnia 17 października 2022r. odbyły się literacko-logopedyczne warsztaty „Polszczyzna się gimnastykuje” w ramach projektu „Polszczyzna zawsze na czasie”.

Dzieci z grupy „Zajączki” przystąpiły do realizacji warsztatów „Polszczyzna się gimnastykuje” w ramach projektu „Polszczyzna zawsze na czasie”. Dzieci poznały zwierzęta hodowlane, rozróżniły dźwięki wydawane przez zwierzęta, doskonaliły pracę warg i języka oraz wykonały ćwiczenia rytmiczne.

 

„Sówki” aktywnie uczestniczyły w warsztatach literacko – logopedycznych „Polszczyzna się gimnastykuje”. Podczas zajęć z wielkim zaangażowaniem realizowały poszczególne zadania wynikające z założeń projektu „Polszczyzna zawsze na czasie”.

Jeżyki” bardzo chętnie wzięły udział w projekcie” Polszczyzna się gimnastykuje”. Po wysłuchaniu wiersza  i omówieniu jego treści , dzieci bawiły się doskonale uczestnicząc  w różnorodnych zabawach ze zwierzętami w roli głównej.

Dzieci z grupy „Misie” bardzo chętnie przystąpiły do realizacji różnorodnych zadań wynikających z założeń projektu „Polszczyzna zawsze na czasie”. Wszystkie działania miały na celu poznanie oraz przećwiczenie w praktyce prostych ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny. Zajęcia przebiegały w radosnym i twórczym nastroju, a wyobraźnia dzieci nie miała granic.