KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE
Organizatorką i pomysłodawczynią projektu jest autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego – „Kreatywne Prace Plastyczne”.
Tegoroczna edycja projektu trwa od września 2022 do maja 2023. Co miesiąc publikowane są 3 zadania projektowe. W ciągu roku należy zaliczyć 9 zadań.
CELE PROJEKTU:

1. Cele główne:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.

* Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we

współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.
2. Cele szczegółowe:
 

Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.
Współpraca nauczycieli – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MISIE WYKONAŁY NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
1. Słoneczniki
2. Dynia
3. Zabawa plastyczna- malowanie bibułą