CELEBRATING THE DAY OF LANGUAGES

We wrześniu i październiku, z okazji Międzynarodowego Dnia Języków obcych, grupa „Misie” zrealizowała projekt „Celebrating the Day of Languages”. W tym projekcie udział wzięły placówki z Polski, Łotwy, Słowacji i Francji. Celem projektu było nawiązanie współpracy międzynarodowej,poznanie brzmienia innych języków, oraz przedstawienie innym swojego języka ojczystego. Współpraca odbywała się w języku angielskim oraz językach ojczystych. Dzieci w ramach projektu wykonały kartki, które następnie zostały wysłane do przedszkoli partnerskich. W kartkach znajdował się kod QR, pod którym były umieszczone nagrania z pozdrowieniami w języku angielskim oraz języku polskim.

Produktem wspólnym, który powstał w wyniku współpracy międzynarodowej, był obrazkowy słownik nazw kolorów- oczywiście w języku angielskim i językach ojczystych: polskim, łotewskim, słowackim i francuskim. Słownik znajduje się w linku:

KLIK

https://padlet.com/mdybizbanska/our-colour-dictionary-m4m2y6xz1sd3fowy

MERRY CHRISTMAS EVERYONE!

W grudniu 2022 Misie wraz z partnerami z Francji, Łotwy i Polski wzięły udział w krótkim projekcie świątecznym zatytułowanym „Merry Christmas everyone!”.Główne cele projektu to : nawiązanie współpracy międzynarodowej, doskonalenie znajomości języka angielskiego, oraz poznawanie tradycji świątecznych poszczególnych krajów.  W ramach projektu dzieci wykonały logo projektu, oraz kartki świąteczne, które zostały następnie wysłane do naszych partnerów. Życzenia na kartkach zostały napisane przez dzieci w języku angielskim, uczyliśmy się również popularnej kolędy angielskiej „We wish you a merry Christmas” .