NARODOWE CZYTANIE U „LEŚNYCH LUDKÓW”

11 września 2023
W piątek 9 września nasze przedszkole przyłączyło się do akcji „Narodowego Czytania”. Spotkanie dzieci z grup Sarenki, Jeżyki oraz Wiewiórki odbyło się w plenerze. Fragment dzieła Elizy Orzeszkowej  „Nad Niemnem”, który został zaadoptowany i dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, odczytała p. Dyrektor Krystyna Bernacka oraz Panie pracujące w grupach. Dzieci poznały historię Cecylii i Jana. Losowały pytania, udzielały odpowiedzi. Dodatkową aktywnością była opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi oraz praca plastyczna. Celem akcji była popularyzacja czytelnictwa oraz zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury. Podczas spotkania obecne były lokalne media.