LEŚNE LUDKI Z ŻYCZENIAMI W URZĘDZIE MIASTA

28 marca 2024
Delegacja dzieci z grupy Sarenki: Kaja i Kuba odwiedzili zastępcę Prezydenta Miasta Gniezna p. Michała Powałowskiego oraz pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego. Dzieci w imieniu całej społeczności Przedszkola Nr 9 złożyły świąteczne życzenia.