ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW U „MISIÓW”

19 listopada 2023
Dnia 16  listopada 2023 r. w grupie  „Misie” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których dzieci zaprezentowały rodzicom swoje umiejętności i zdobyte już wiadomości. Tematem zajęcia była  „Podróż do krainy cyfry- 1”, dzieci z wielką uwagą wysłuchały opowieści o królestwie Króla Jedynki, w którym wszystko było pojedyncze, układały z darów Froebla cyfrę ” 1 ”, uczestniczyły w zabawach muzyczno- ruchowych związanych z tematyką deszczowej pogody, następnie przystąpiły do pracy w grupach zabawowo- zadaniowych. Dzieci z dużym zaangażowaniem brały udział we wszystkich zadaniach oraz zabawach. Na koniec wraz z rodzicami bawiły się przy wesołych zabawach m.in. z gumą sensoryczną. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i gościom za przybycie na nasze zajęcie.