OGÓLNOPOLSKI PROJEKT  „Z KICIĄ KOCIĄ MALUCHY ZMIENIAJĄ SIĘ W ZUCHY”

CELE PROJEKTU
1. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych
przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych
poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie
potencjału poznawczego dzieci.

2. Cele szczegółowe:
– zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po literaturę,
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
– wdrażanie do prezentowania przez dzieci właściwych społecznie postaw
oraz zachowań,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
– rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
– zachęcanie do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,
– doskonalenie samodzielności przedszkolaków,
– kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
– rozwijanie kreatywności dzieci oraz nauczycieli,
– stwarzanie warunków do umiejętnego rozwiązywania problemów,
– wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych oraz opiekuńczych
– stwarzanie możliwości ogólnego rozwoju dla dzieci i nauczycieli.

OPIS PROJEKTU:
Seria książek „Kicia Kocia” (wydawnictwo Media Rodzina) autorstwa Anity
Głowińskiej opowiada o Kici Koci, jej grupie przyjaciół oraz ich perypetiach.
Projekt wprowadza dzieci w świat bohaterów poszczególnych opowiadań,
prowadząc przedszkolaki po świecie wartości oraz zabawy. Projekt ma za zadanie
ułatwić dzieciom adaptację do warunków przedszkolnych w sposób łagodny i dla
nich przyjemny, zachęcać do samodzielnego sięgania po literaturę dziecięcą,
popularyzować czytelnictwo wśród najmłodszych. Dzięki realizacji
poszczególnych zadań w oparciu o treść wybranej książki, przedszkolaki będą
miały możliwość poczuć się jak bohaterowie opowiadania, przeżyć podobne
przygody, wczuć się w podane sytuacje. Ukazując problemy i przygody Kici Koci,
które są tożsame z tymi, które przeżywają dzieci, możemy jako nauczyciele
oddziaływać na ich sposób postrzegania świata, wdrażać do odpowiednich
zachowań, ukazywać właściwe kierunki działania i myślenia. Seria książek
o przygodach sympatycznej kotki oraz jej paczki przyjaciół świetnie się do tego
nadaje, ponieważ przedstawia świat bliski dziecku, prezentuje niekiedy duże
problemy oraz ich rozwiązania w sposób nieskomplikowany i łatwy do
zrozumienia dla malucha. Projekt jest zachętą do popularyzowania czytelnictwa
wśród dzieci, do podejmowania przez nie różnorodnych aktywności wokół danej
opowieści. Przedszkolaki mają możliwość utożsamiania się z bohaterami
książeczek, dzięki czemu zinternalizowanie pewnych postaw, zachowań oraz
wartości może przyjść im z większą łatwością.
Projekt ma być prosty w formie, dostosowany do wieku dzieci 3- i 4- letnich,
skorelowany z podstawą programową wychowania przedszkolnego, łatwo
dający się wpleść w działania dnia codziennego. Treści książek dobrane są tak,
aby możliwe było zrealizowanie go w ciągu całego roku szkolnego.

 

Projekt  „Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy” dostosowany jest do wieku dzieci 3- i 4 – letnich, skorelowany z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W związku z tym, w roku szkolnym 2022/2023 biorą w nim udział dwie najmłodsze nasze grupy przedszkolne – „Zajączki” i „Sówki”.

W trakcie realizacji poszczególnych zadań wynikających z założeń projektu w salach grupy „Zajączki” i „Sówki” powstały kąciki tematyczne Kici Koci, które zostały wyposażone w książeczki, karty do gry, puzzle, układanki, sylwety bohaterów bajki oraz maskotkę Kici Koci.

 

 

Podczas zajęć grupy „Sówki” i „Zajączki” realizowały poszczególne zadania wynikające z założeń projektu. Dzieci poznały główną bohaterkę – Kicię Kocię oraz pozostałych bohaterów – Julianka, Adelkę i Packa.

 

W ramach realizacji pierwszego zadania wykonano pracę plastyczną prezentującą postać Kici Koci. Tematyka książeczki „Kicia Kocia w przedszkolu” umożliwiła dzieciom zapoznanie się ze schematem dnia w przedszkolu, co pomogło w adaptacji do warunków przedszkolnych.

 

Kicia Kocia mówi: „Dzień dobry”  to książeczka, dzięki której poznaliśmy „Kicikociowe powitanki”, następnie razem z dziećmi ustaliliśmy sposób powitania i pożegnania. W ramach projektu wykonaliśmy pracę plastyczną pt. „Uśmiech dla Ciebie”, która była symbolem mówienia „dzień dobry” z ogromnym uśmiechem na twarzy.

 

Kicia Kocia. To moje! Po przeczytaniu książeczki omówiliśmy treść książki, a następnie przystąpiliśmy do zajęć matematycznych utrwalających pojęcie „tyle samo”. Dzieliliśmy zabawki pomiędzy bohaterów książki – Kicię Kocię, Adelkę, Julianka i Packa. Dzieci przystąpiły także do układania „Kicikociowych puzzli”.

 

Kicia Kocia. „Witaminowe przyjęcie” tematykę zrealizowaliśmy poprzez przeczytanie i omówienie książki. Następnie segregowaliśmy sylwety owoców i warzyw ze względu na kolor, przeliczaliśmy i układaliśmy poszczególne owoce i warzywa od najmniejszego do największego, liczyliśmy owoce, rozpoznawaliśmy owoce za pomocą dotyku i smaku. Omawiana tematyka poszerzyła wiadomości dzieci na temat owoców, warzyw oraz zdrowego odżywiania się.

 

 

 

Kicia Kocia zakłada zespół muzyczny to kolejna książeczka

z serii o Kici Koci, której tematyka została zrealizowana w grupie Zajączki poprzez omówienie książeczki, poznanie instrumentów oraz wykonanie gitary z surowców wtórnych.

Kicia Kocia ” Co z tymi śmieciami?”

Dzieci zapoznały się z treścią książki, poznały zasady segregowania śmieci, a następnie przystąpiły do akcji Sprzątania Świata.

qrf

qrf