Uczymy się pomagać

13 czerwca 2019
Mając do dyspozycji nieocenioną pomoc jaką jest fantom do pierwszej pomocy, niesposób pominąć poruszyć tematykę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy. Umiejętność niesienia pomocy potrzebującym jest niezwykle ważna i ponadczasowa jedna teraz biorąc pod uwagę zbliżające sie wakacje nabiera ona szczególnego znaczenia. Dzieci miały więc dziś okazję dowiedzieć się podstawowych onformacji na temat wykonywania połączeń alarmowych oraz sprawdzania przytomności u poszkodowanych. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciu.