Wiemy co jemy.

10 października 2018

Dzieci przyniosły na zajęcia ulubione owoce. Chętnie o nich opowiadały. Wśród zabaw z owocami dominowały zabawy dotykowe, węchowe, matematyczne. Z owoców Sarenki przyrządziły owocową sałatkę. Sprawnie posługiwały się nożem. Doceniły znaczenie spożywania owoców dla zdrowia.