ABC Pierwszej Pomocy u Sarenek.

16 czerwca 2019
Znajomość  podstawowych zasad niesienia  pierwszej pomocy, zabawy z Fantomem, to zdobywanie przez dzieci nowych doświadczeń, poznanie własnych możliwości oraz troska o zdrowie i życie drugiego człowieka.