KOMUNIKAT O OTWARCIU PRZEDSZKOLA

18 maja 2020
Szanowni Rodzice,  W uzgodnieniu z  Prezydentem Miasta Gniezna od dnia 20.05.2020r. (środa) zostają otwarte przedszkola na terenie Miasta Gniezna.   W związku z aktualnymi wytycznymi GIS dotyczącymi m.in. liczebności grup oraz konieczności ograniczenia kontaktów pomiędzy dziećmi i pracownikami, nastąpi zmiana organizacji pracy przedszkoli w następujący sposób:
  • Do przedszkoli w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
  • Przedszkola będą pełnić funkcje opiekuńcze z elementami dydaktycznymi.
  • Kontynuowane będzie nauczanie zdalne.
  • Zorganizowane mogą zostać  nowe grupy dzieci w zbliżonym wieku oraz w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
  • Do danej grupy wychowanków przypisana zostanie stała kadra opiekunów (nie zawsze będzie możliwe zapewnienie dotychczasowych wychowawców), nauczyciele pracować będą zgodnie z potrzebami placówki.