INFORMACJA DOTYCZĄCA DEKLARACJI KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU 2021/ 2022

27 stycznia 2021
  Szanowni Państwo, w zawiązku z rozpoczynającym się procesem rekrutacji na rok 2021/ 2022                w Przedszkolu Nr 9 " Leśne Ludki" w Gnieźnie, Rodzice, proszeni są o wypełnienie dokumentu " Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" lub        " Deklaracja o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego". W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu. Dzieci, których Rodzice złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego nie będą brały udziału w rekrutacji, co będzie równoznaczne            z brakiem możliwości złożenia wniosku np. do innego przedszkola. Wypełnioną deklarację należy złożyć w terminie od 01.02.2021 r. do 22.02.2021 r. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenia podpisu przez obojga rodziców.

Dyrektor Przedszkola Nr 9 " Leśne Ludki"

Krystyna Bernacka

Deklaracja kontynuowania 2021_2022- Miasto Gniezno-1