Mamo, Tato- co Wy na to?

Program dla dzieci w wieku przedszkolnym  (5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów)

Realizacja Programu przez kadrę przedszkolną  woj. wielkopolskiego w 2019 roku.

Cel ogólny programu:

Zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów dzieci 5-6 letnich
na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem
na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu:

1.Podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju  emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.

2.Uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.

3.Ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich,   ich rodziców i opiekunów.

4.Uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych  u dzieci.

5.Przekonanie  rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu  i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.

6.Zachęcenie do wspólnego spędzenie czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

Treści programowe:

I część merytoryczna „OCZAMI DZIECKA”

*Jak nas widzą, tak o nas mówią …

*Świat jest ciekawy, a my go odkrywamy …

*Cały świat kręci się wokół nas …

*Strach ma wielkie oczy …

*Nasze ciało to MY …

*Jesteśmy tym co jemy …

II część merytoryczna „OD AUTORÓW”

*Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym

*Prawidłowy rozwój mowy u dziecka

*Szczepienia ochronne

*Co nas gryzie?

-Wszawica

-Kleszcze

ABC – EKONOMII 

ABC Ekonomii to autorski projekt Artura Czepczyńskiego. Ma on za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków. Dzieci wiedzą co to są pieniądze i do czego służą, jednak nie zawsze orientują sie skąd rodzice je biorą. Codziennie się nimi posługujemy, dlatego od najmłodszych lat powinniśmy nabywać wiedzę, umiejętności i nawyki związane z poruszaniem się w świecie finansów. Bohaterowie książki „ABC Ekonomii – czyli pierwsze kroki w świecie finansów‟ Zosia i Maks zabiorą dzieci w fascynującą przygodę do świata finansów i ekonomii. Przedszkolacy dowiedzą się co to są pieniądze? Skąd się biorą pieniądze? Co to jest cena? Po co pracujemy? Jaki można mieć zawód? Obowiązki domowe – co to takiego? Kto to jest wolontariusz? Co to znaczy, że ktoś jest biedny? Co to takiego pożyczka? Gdzie i jak oszczędza się pieniądze? Zajęcia te przybliżą dzieciom pracę zawodową rodziców i służyć będą również poznawaniu i innych zawodów. Poprzez podejmowanie różnych aktywności opartych na słuchaniu, działaniu i zabawie dzieci nabędą nowe wiadomości i umiejętności. Projekt relegalizowany jest w grupie dzieci 6 letnich „Liski‟.

edf

edf

edf

edf

edf

edf