Projekty 2021/22
 1. ProgramujMY

Projekt edukacyjny kierowany jest dla tych, którzy zaczynają przygodę z nauką programowania jak również dla tych którzy pierwsze kroki maja już za sobą.

Dlh dzieci rozwijały u siebie kreatywność, aktywne działanie i innowacyjność.

Aby zacząć wdrażać dzieci do programowania, nie potrzebny nam sprzęt komputerowy możemy obejść się bez tabletów, czy komputerów wykorzystując ich aktywność podczas zabaw z Darami Froebla i innych dostępnych materiałów i pomocy.

W trakcie realizacji projektu Dzieci programują – III edycja ProgramujMY pokażemy, jak krok po kroku zacząć przygotowanie dzieci do podjęcia nauki programowania w teorii i praktyce. Zaprezentujemy wiele ćwiczeń, zabaw i gier logicznych z wykorzystaniem Darów Froebla i innych materiałów wdrażających do tworzenia strategii i umiejętności przydatnych podczas nauki programowania.

Cel ogólny:

Nauka programowania nie jest zarezerwowana wyłącznie dla osób chcących pracować w przyszłości z komputerem. Każdy, kto uczy się programować nabywa umiejętność precyzyjnego i logicznego myślenia oraz rozwijania kreatywności i pomysłowości, ćwiczy dbanie o szczegóły i szuka nowych sposobów rozwiązywania problemów.

Cele szczegółowe:

– tworzenie w umysłach dzieci intuicji związanych z programowaniem;

– rozwijanie myślenia logicznego i algorytmicznego u dzieci;

– kształtowanie umiejętności precyzyjnego formułowania  i wykonywania poleceń;

– doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania  programu;

– wdrażanie do wyszukiwania kreatywnych rozwiązań;

– ćwiczenie spostrzegawczości;

– kształtowanie umiejętności współpracy;

– nauka tworzenia i odczytywania kodu;

– wdrażanie do stosowania strategii i przestrzegania reguł;

– kształtowanie umiejętności współpracy i precyzyjnego  formułowania poleceń;

– wdrażanie do wykrywania i analizowania błędów;

– nauka planowania poszczególnych etapów pracy;

– ćwiczenie umiejętności skupienia oraz wydłużania  czasu koncentracji uwagi;

Uczymy się rozróżniać kierunki i wydawać precyzyjne polecenia i zbieramy bałwanki. Teraz możemy wykorzystać matę do programowania

2. PROJEKT  :  „Królewskie Gniezno czyta z Myszką Marcysią”

Cel projektu:

– promocja czytelnictwa wśród najmłodszych z wykorzystaniem serii książek dla dzieci A.Gadzińskiej .

Przebieg projektu:

– prowadzenie zajęć  w formie warsztatów dla dzieci na podstawie serii książek  Agnieszki  Gadzińskiej min. „Podwórkowe psoty Matyldy i Skloty”, „Kulinarne duchy”, „Słowa pełne mocy”.

Czas trwania projektu;

Październik – listopad 2021r. Projekt zakończony.

3. PROJEKT : „Myszka Marcysia uczy gwary”

Cel projektu:

– poznanie słów gwarowych, mowy „Małej ojczyzny” na podstawie literatury.

Przebieg projektu:

– realizacja i prowadzenie zajęć według scenariuszy „List od Marcysi”, „Pyra do zadań specjalnych”, „Wielkie porządki”

–  w przedszkolu odbyło się spotkanie z p. Ewą i p. Kasią z Biblioteki Filia Nr2 ul. Staszica, podczas którego panie poprowadziły zabawy w formie warsztatów animacyjnych z Myszką Marcysią w grupie Sarenki i Jeżyki.

Czas trwania projektu:

Październik 2021r

W ramach przeprowadzonych zajęć warsztatowych,  Dyrektor przedszkola, panie prowadzące zajęcia z dziećmi otrzymały Certyfikaty. W projekcie uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolne.

Projekt zakończony.

4. PROJEKT : „ Cała Polska czyta dzieciom”

Cel projektu:

– zainteresowanie dzieci książkami

– wdrażanie do słuchania bajek, opowiadania ich treści

–  rozbudzanie czytelnictwa wśród  dzieci  we współpracy ze starszym rodzeństwem, dorosłymi, rodzicami

– wspomaganie procesów poznawczych ; skupienia uwagi, pamięci, logicznego myślenia.

– pedagogizacja rodziców

– kąciki czytelnicze w sali

Przebieg projektu:

– akcja „Wędrujący plecak”  realizowana we wszystkich grupach przedszkolnych

–  spotkanie z p. Miecią z Biblioteki Pedagogicznej z okazji Tygodnia Głośnego Czytania, która  przygotowała dla  młodszych dzieci  wyliczanki i rytmiczanki , dla dzieci starszych dzieci zainspirowała  spotkanie z literaturą dziecięcą J.Tuwima i J.Brzechwy

– odbyło się także  spotkanie  czytelnicze w ramach głośnego czytania  z p. Grażynką, emerytowanym pracownikiem naszego  przedszkola, która  czytała  dzieciom ulubione  bajki o tematyce przyrodniczej.

–  w miesiącu grudniu nasze przedszkole odwiedziła p. Agata z Biblioteki Pedagogicznej, która zaprezentowała  dzieciom  pięknie ilustrowaną w formie teatru papierowego  bajkę Kamishibai „Fałszywy Mikołaj”

– „Dlaczego warto czytać dzieciom bajki? „ – został zamieszczony  artykuł w zakładce Rady i porady dla rodziców

Czas trwania projektu:

Cały rok szkolny. Projekt w toku realizacji.

 

5. Kampania czytelnicza „ Mała książka  – wielki człowiek”

Cel kampanii czytelniczej:

– zachęcanie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem i dla dziecka.

Przebieg kampanii czytelniczej:

Dziecko wraz z rodzicem odwiedza wybraną bibliotekę najbliższą miejscu zamieszkania. Zapisuje się do biblioteki. Otrzymuje „Wyprawkę Czytelniczą” oraz Kartę Małego Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece, dziecko otrzymuje 1 naklejkę. Gdy uzbiera 10 naklejek otrzymuje dyplom

Czas trwania :

Listopad  2021r –do końca maja 2022r.  Kampania czytelnicza w toku.

ROK SZKOLNY 2020/2021
Sarenki uczestniczą w projekcie „Czyste powietrze”
Sarenki uczestniczą w projekcie „Eko-kulturalne przedszkole” Zaprojektowały ekologiczne torby na zakupy.
W ramach realizacji projektu „Cała Polska czyta dzieciom”, Sarenki uczestniczyły w warsztatach Dzikie łabędzie. Motywem przewodnim były baśnie H. Ch. Andersena
Sarenki uczestniczyły w projekcie „Mamo, tato co Wy na to” we współpracy z Sanepidem w Gnieźnie.
Projekt Zdrowo jem, więcej wiem. Dzieci poznały wartości odżywcze warzyw, owoców. Wykonały zdrowe, smaczne kanapki. Za udział w projekcie otrzymały dyplom.
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ŚWIĘTUJEMY- FREBLUJEMY

Friedrich Froebel nazywany prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego, był niemieckim pedagogiem, teoretykiem wychowania przedszkolnego, a także architektem
i miłośnikiem przyrody.

Żył w latach 1782-1852 r. Zachwycony naturalistyczną koncepcją pedagogiczną Jana Henryka Pestalozziego stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych ideach:
– jedności wszechświata,
– szacunku dla dziecka i jego indywidualności
,
– znaczenia zabawy w rozwoju dziecka.

Pedagog ten podkreślał, iż w celu zapewnienie dziecku pełnego wykształcenia należy w nauczaniu (w myśl teorii Pestalozziego) integrować siły: głowy, rąk i serca.

Wychowanie powinno mieć charakter globalny. W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy.

Co roku obchodzimy rocznicę jego urodzin w taki sposób,
aby jak najwięcej nauczycieli poznało jego ogromny wkład w proces edukacji.

W tym roku proponujemy udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Świętujemy! Freblujemy!

To projekt skierowany do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Trwa od teraz do 21 kwietnia 2021 r.

Cele:

– stwarzanie okazji do integrowania i wymiany doświadczeń
między nauczycielami wychowania przedszkolnego;

– inspirowanie do podejmowania innowacyjnych inicjatyw
i metod pracy;

– stwarzanie okazji do rozwijania kreatywności dzieci
i nauczycieli;

– stwarzanie okazji do budowania pozytywnej samooceny
dzieci i nauczycieli;

– wzbogacanie wiedzy z zakresu nowatorskich metod pracy
pedagogicznej;

– rozwijanie zainteresowania pedagogiką F.Froebla.

PROGRAM „ CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE”

Okres przedszkolny jest najlepszym momentem na rozpoczęcie kształtowania nawyków i postaw prozdrowotnych u dzieci. Trzeba już od najmłodszych lat wyposażać dzieci  w odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Nasze Przedszkole po raz pierwszy bierze udział w Programie„ Czyściochowe Przedszkole”, którego organizatorem jest Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o., właściciel drogerii Rossmann.

Celem tej inicjatywy jest kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i zdrowotnych wśród przedszkolaków. Przygotowany przez Organizatora  pakiet edukacyjny jest zgodny z nową podstawą programową i w bardzo atrakcyjny oraz łatwy sposób pozwala utrwalić przyzwyczajenia i nawyki prozdrowotne, które zdecydują o późniejszym stylu życia dziecka. Zawiera scenariusze zajęć oraz propozycje zabaw plastycznych i badawczych, dotyczących  higieny ciała,  jamy ustnej i nosa (mycie rąk, korzystanie z toalety, kąpiele, mycie i pielęgnacja skóry).

Jednym z zadań dzieci, jest dokumentacja realizacji poszczególnych części zajęć, poprzez wklejanie w swoim dzienniczku higieny naklejek, które otrzymują od nauczyciela.

W ramach Programu „Czyściochowe Przedszkole” przewidziany jest  Konkurs plastyczny przeprowadzany również  przez Organizatora. Dzieci w trakcie wspólnych zajęć przygotowują indywidualnie lub zespołowo pracę plastyczną, którą nauczyciel zgłasza do konkursu.

Konkurs będzie odbywał się w trzech odsłonach, o różnej tematyce, i z każdej z nich wyłaniani będą Laureaci.

I Odsłona:

 • Higiena jamy ustnej i nosa;
 • zgłaszanie Prac Konkursowych w okresie od 04.01.2020 do 25.02.2021;
 • głosowanie w okresie od 01.03.2021 do 31.03.2021;

 II odsłona

 • Mycie rąk, korzystania z toalety;
 • zgłaszanie Prac Konkursowych w okresie od 26.02.2021 do 25.03.2021;
 • głosowanie w okresie od 01.04.2021 do 30.04.2021;

 III odsłona

 • Kąpiel, mycie ciała, włosów, ochrona i pielęgnacja skóry;
 • zgłaszanie Prac Konkursowych w okresie od 26.03.2021 do 25.04.2021;
 • głosowanie w okresie od 01.05.2021 do 31.05.2021

Jeśli zgłoszone prace plastyczne otrzymają pozytywny wynik weryfikacji konkursowej to zostaną opublikowane z nazwą Przedszkola na stronie www.rossmann.pl/czysciochowe-przedszkole. I w tym momencie przewidywany jest  Państwa udział poprzez oddanie głosu na wybraną (oczywiście naszą) pracę plastyczną.

Co miesiąc,  każda Placówka , która uzyska największą liczbę głosów w każdej odsłonie konkursu,  otrzyma kartę podarunkową do drogerii Rossmann o wartości 500 zł.


W tym roku szkolnym grupa „SARENKI” uczestniczy w projekcie „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat projektu.

PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”

Po raz kolejny wraz z rozpoczęciem roku szkolnego uruchomiliśmy projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”. Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej, dziesiątej edycji projektu. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

Od 10 lat troszczymy się o zdrowie młodego pokolenia. Od lat zwiększa się odsetek dzieci z nieprawidłową masą ciała. Potwierdzają to liczne badania i publikacje, między innymi raport Najwyższej Izby Kontroli z września 2017 roku. Według niego, aż 22% dzieci w Polsce cierpi na nadwagę, otyłość lub niedowagę. W odpowiedzi na tak niepokojące dane postawiliśmy na rozwiązania długofalowe i stworzyliśmy ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”. Kierujemy go do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. To właśnie w tym wieku zaczynają się wyrabiać nawyki żywieniowe. Warto, żeby te nawyki od razu były prawidłowe i pozwalały cieszyć się zdrowym i długim życiem. Zdajemy sobie sprawę, że edukacją należy objąć również osoby dorosłe, z których dzieci czerpią przykład. Nasze działania kierujemy równolegle do nauczycieli oraz rodziców.

Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu edukacja prozdrowotna przebiega kompleksowo i jest bardziej efektywna.

PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” TO PRZEDE WSZYSTKIM:

 • wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
 • baza wiedzy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli;
 • szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia;
 • szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

 

CELE

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

—————————————————————————————————————–

„Królewskie Gniezno czyta”- to projekt czytelniczy w którym udział wzięły Leśne Ludki. W ramach projektu realizowane były w starszych grupach warsztaty ” Godomy po naszemu”. Wszystkie Leśne Ludki uczestniczyły w warsztatach ” Skarpetki na tropie”.

 

„Królewskie Gniezno czyta” – warsztat 1  „Godomy po naszemu”

„Królewskie Gniezno czyta – godomy po naszemu, to okazja do sentymentalnego powrotu do przeszłości, dzięki gwarze wielkopolskiej. Nasze przedszkole realizuje projekt edukacyjny we współpracy z Biblioteką Dziecięcą.

Sprawozdanie z realizacji

Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury’’

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli, organizowany przez  firmę Kubuś.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

W roku szkolnym 2019/20  po raz kolejny  nasze przedszkole przystąpiło do XXII edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, uzyskując certyfikat potwierdzający udział w tym projekcie. W programie uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolne. W ramach programu w przedszkolu zrealizowano sześć obowiązkowych scenariuszy zajęć, które umieszczone były w  materiałach edukacyjnych dla nauczycieli:

Dbam o rośliny i zwierzęta – nawet te najmniejsze.

Dbam o aktywność fizyczną.

Dbam o siebie i jem owoce i warzywa.

Dba o zasoby naturalne – powietrze, wodę i energię.

Dbam o segregacje śmieci i tworzę z nich coś nowego.

Dbam o naturę.

Podczas realizacji zadań na terenie naszej placówki organizowane były zajęcia o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Udział w programie dostarczył przedszkolakom wielu wrażeń. Dzieci były zaangażowane i chętnie współpracowały. Realizowane zajęcia budziły postawy proekologiczne i prozdrowotne.

Oprócz realizacji w/w scenariuszy podjęliśmy  dodatkowe działania:

 • Założenie zielonych ogródków w sali – prowadzenie obserwacji wzrostu roślin w rożnych warunkach . Pielęgnacja roślin doniczkowych w sali .
 • Eko-walentynki— czyli kochamy recykling selektywna zbiórka zużytych baterii. Zajęcie I miejsca w konkursie.
 • Zajęcie I miejsce w konkursie na gniazdo do segregacji odpadów.
 • Stworzenie ścieżki skoków od początku chodnika prowadzącego do wejścia
 • Spotkanie z dietetykiem, wykonanie sałatek owocowych, soków, kanapek.
 • Konkurs dla rodziców i dzieci „ Z mamą i tatą gotuję-Zdrowo jem i dobrze się czuję!
 • Spotkanie z ekspertem – badanie czystości wody.
 • „Zdrowa woda życia doda”: zabawy z Wodolubem.
 • Wizyta pań z Biblioteki Pedagogicznej- zabawy z wykorzystaniem literatury.
 • Pogadanka w grupach –zachęcanie pica wody i jej oszczędzania.
 • Stworzenie stacji meteo w ogrodzie (termometr, deszczomierz, wiatromierz ) – obserwacje pogody.
 • Tydzień bez zabawek- tworzenie ciekawych prac plastycznych z odpadów.
 • Sprzątanie świata, systematyczna zbiórka surowców wtórnych .
 • Konkurs plastyczny Eko- Torba.
 • Laurka dla matki Ziemi.
 • Rady na odpady – artykuł dla rodziców, filmik edukacyjny dla dzieci .

Podsumowując realizację programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, możemy stwierdzić, iż cele zostały osiągnięte, zajęcia i zabawy proponowane przez organizatora, były ciekawe, a ich realizacja dawała dzieciom wiele satysfakcji. W młodszych grupach nauczyciele indywidualnie modyfikowały zabawy i zadania wg potrzeb i możliwości dzieci. Poprzez realizację w/w programu kształtujemy u dzieci proekologiczne nawyki, wyrabiamy właściwy stosunek do ochrony środowiska, umiejętności podejmowania konkretnych działań, opanowania elementów wiedzy przyrodniczo –ekologicznej.

Efekty uzyskane na skutek wdrożonego programu to:

 • Poznanie zasad ochrony środowiska naturalnego.
 • Podniesienie sprawności oraz aktywności fizycznej przedszkolaków.
 • Poszerzenie wiedzy o zdrowym odżywianiu.
 • Poszerzenie ekologicznej wiedzy i doświadczeń wśród dzieci.
 • Utrwalenie proekologicznych zachowań.

Nasze przedszkole uczestniczy w projekcie „Mała książka, wielki człowiek” Na początku roku szkolnego zostało skierowane zaproszenie do dzieci i ich rodziców do udziału w projekcie. Każde dziecko, które pojawiło się z rodzicem w bibliotece, otrzymało pakiet edukacyjny na start – książeczkę oraz kredki. Cel projektu : popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. Dzieci wypożyczały książki i za każdą wizytę w bibliotece otrzymały naklejkę. Szczególnie aktywne dzieci, zostały zaproszone na spotkanie z bibliotece, którym wręczono dyplomy. zacieśniła się również współpraca z Biblioteką Publiczną m.Gniezna, Biblioteką przy ul. Staszica, Biblioteką Pedagogiczną przy ul. Mieszka I.

Przyjaciele Zippiego

W roku 2020/2021  w II semestrze grupa SARENKI oraz grupa ZAJĄCZKI  realizuje projekt „Przyjaciele Zippiego”

Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi przygotowuje figurkę patyczaka Zippiego, który pełni wiele ważnych funkcji w programie. 

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych przez nauczyciela, wychowawcę w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership for Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: „To rozwiązanie jest dobre, a tamto złe”. Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość i  jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

Od 2005 roku w zajęciach programu „Przyjaciele Zippiego” uczestniczyło już tysiące dzieci w tysiącach szkół i przedszkoli w całej Polsce. W wielu placówkach, przeszkoleni wcześniej nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci.

Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi przygotowuje figurkę patyczaka Zippiego, który może pełnić wiele ważnych funkcji w programie.

W tym roku szkolnym grupa „SARENKI” uczestniczy w projekcie „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat projektu.

PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”

Po raz kolejny wraz z rozpoczęciem roku szkolnego uruchomiliśmy projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”. Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej, dziesiątej edycji projektu. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

 

Od 10 lat troszczymy się o zdrowie młodego pokolenia. Od lat zwiększa się odsetek dzieci z nieprawidłową masą ciała. Potwierdzają to liczne badania i publikacje, między innymi raport Najwyższej Izby Kontroli z września 2017 roku. Według niego, aż 22% dzieci w Polsce cierpi na nadwagę, otyłość lub niedowagę. W odpowiedzi na tak niepokojące dane postawiliśmy na rozwiązania długofalowe i stworzyliśmy ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”. Kierujemy go do uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. To właśnie w tym wieku zaczynają się wyrabiać nawyki żywieniowe. Warto, żeby te nawyki od razu były prawidłowe i pozwalały cieszyć się zdrowym i długim życiem. Zdajemy sobie sprawę, że edukacją należy objąć również osoby dorosłe, z których dzieci czerpią przykład. Nasze działania kierujemy równolegle do nauczycieli oraz rodziców.

 

Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu edukacja prozdrowotna przebiega kompleksowo i jest bardziej efektywna.

PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” TO PRZEDE WSZYSTKIM:

 • wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
 • baza wiedzy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli;
 • szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia;
 • szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

 

CELE

 

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

ZASADY UDZIAŁU

 

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” jest skierowany do uczniów i nauczycieli z zerówek i klasy I-III ze szkół podstawowych. Trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 3 etapy (jesień, zima, wiosna).

Wyciąg z zasad udziału w projekcie:

 • z jednej szkoły może zgłosić się dowolna liczba zespołów konkursowych, a każdy zespół składa się z nauczyciela i maksymalnie 40 uczniów;
 • zespół można zgłosić do jednej z dwóch kategorii:
  • zerówki i klasy I
  • klasy II-III
 • projekt trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 3 etapy: jesień, zima oraz wiosna;
 • zespoły mogą brać udział w dowolnych etapach;
 • zespoły, które wezmą udział we wszystkich mają szanse na dodatkowe nagrody;
 • w każdym etapie nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniami zgodnie z podanymi scenariuszami i terminarzem, a w ramach wywiadówek robi krótkie pogadanki z rodzicami;
 • do zadań nauczycieli należy również napisanie raportów z przeprowadzonych działań;
 • na podstawie raportów zostaną wyłonieni zwycięzcy poszczególnych etapów – każda kategoria i etap są oddzielnie oceniane i nagradzane.

Zasady udziału w projekcie są szczegółowo zapisane w REGULAMINIE, z którym należy się zapoznać przed rejestracją zespołu do konkursu.