„PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO”

18 listopada 2018

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia już w przedszkolu Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. W dniu 7 października odwiedziła nas Pani Krysia i Pani Danusia, które przybyły w mundurach ułańskich.Przedszkolaki pośpiewały pieśni patriotyczne, wykonały wiele prac plastycznych odnoszących się do symboli narodowych.