W roku szkolnym 2022/2023  po raz kolejny  nasze przedszkole przystąpiło do programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury.

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli, organizowany przez  firmę Kubuś. Realizacja programu trwa od września 2022 roku do czerwca 2023 roku.

Celem programu jest zapoznanie dzieci z  zasadami życia w zgodzie z naturą: nauka podstawowych zasad ochrony środowiska, recyklingu, szacunku do roślin i zwierząt, a także dbałości o właściwe odżywianie oraz aktywne spędzanie czasu. W tegorocznej edycji znajdują się także tematy dotyczące zmian klimatycznych, czyli, co każdy z nas powinien  robić w najbliższym otoczeniu, aby dbać o dobro natury.

W ramach programu otrzymaliśmy od organizatora pakiet materiałów edukacyjnych, w którym zawarte są  scenariusze, zadania, zabawy, a także karty pracy oraz materiały multimedialne- audiobuki, filmy, piosenki i bajki.  Wszystkie scenariusze zajęć dostosowane są do poziomu nauczania przedszkolnego i zostały opracowane przez specjalistów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju UNEP/GRID-Warszawa – organizacji wspierającej misję Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska). W realizacji  programu włączyły się  wszystkie grupy przedszkolne.  Materiały edukacyjne do realizacji z dziećmi zostały podzielone na cztery misje:

  • Misja Szkoła. Na tropie zmian klimatycznych.
  • Misja Dom. Na tropie eko-nawyków.
  • Misja Sklep. Na tropie mądrych zakupów.
  • Misja Las. Na tropie roślin i zwierząt.

W ramach realizacji programu, przedszkolaki  poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

Po przeprowadzeniu zajęć nasza placówka nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.