„JEŻYKI” POZNAJĄ ZASADY RUCHU DROGOWEGO

17 września 2022
Znajomość zasad ruchu drogowego już od najmłodszych lat wpływa na zachowanie dzieci na drodze i warunkuje ich bezpieczeństwo. Dlatego wskazane jest systematyczne utrwalanie tych zachowań.  „ Jeżyki” w trakcie zajęć i wycieczki poznawały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez ulicę w wyznaczonym miejscu i we właściwy sposób. W trakcie oglądania prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych dzieci zapoznawały się z zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego zachowania się na ulicy oraz utrwaliły numery telefonów służb ratunkowych.  Nie zabrakło zabaw muzyczno- ruchowych przy dźwiękach piosenki „Kolorowe światła” oraz ciekawych prac plastycznych związanych z ruchem drogowym.