mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj247
mod_vvisit_counterWczoraj1193
mod_vvisit_counterW tym tygodniu6565
mod_vvisit_counterTydzień temu9573
mod_vvisit_counterW tym miesiącu30368
mod_vvisit_counterMiesiąc temu31301
mod_vvisit_counterRazem767610

We have: 5 guests online
Your IP: 54.83.74.65
 , 
Today: Sie 29, 2015
Diagnoza osiągnięć dzieci w przedszkolu PDF Drukuj Email

Nauczyciele naszego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego prowadzą systematyczną obserwację pedagogiczną, której celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole nauczycielki przeprowadzą analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole czyli diagnozę przedszkolną. Tą diagnozą zostają objęte wszystkie dzieci 5 i 6-letnie.

Diagnoza przedszkolna powinna koncentrować się również (poza badaniem samej gotowości szkolnej) na wybranych czynnościach ,umiejętnościach , sprawnościach i kompetencjach dziecka w następujących sferach:

 

 • sfera somatyczna ,która odnosi się do zdrowia fizycznego (konstrukcji fizycznej, odporności  fizycznej,historii przebytych chorób, materialno-socjalnych warunków rozwoju oraz elementarnej wiedzy dziecka z zakresu higieny bezpieczeństwa czy ekologii)
 • sfera motoryczna (duża i mała motoryka) zwracamy uwagę na kontrolę napięcia mięśniowego,która ma wpływ  na umiejętności utrzymania się w odpowiedniej pozycji, przemieszczania się ,chwytania -posługiwania się różnymi przyborami ,orientacją przestrzenna.
 • sfera emocjonalno-społeczna ( aktywnośc społeczna)to nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, to samoobsługa i praca na rzecz innych ,to również zainteresowania
 • sfera rozwoju poznawczego to umiejętność korzystania ze zmysłów (wzrokowego, słuchowego, dotykowego), spostrzegania otoczenia, przyswajania wiedzy o nim oraz zdolności interpretowania, oceniania wydarzeń i zjawisk ,w których dziecko uczestniczy, zdolności odtwórcze i twórcze
 • sfera rozwoju mowy  i myślenia, która określa kompetencje: językowe komunikacyjne, twórcze, zadaniowe, wykonawcze

 

Diagnoza w naszym przedszkolu przeprowadzana jest w oparciu o trzy ważne dokumenty opracowane przez Radę Pedagogiczną pod kierunkiem Dyrektora p. Danieli Napieczyńskiej a mianowicie:

 1. PROCEDURA DIAGNOZOWANIA UMIEJĘTNOŚCI DZIECI W PRZESZKOLU NR 9
 2. SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 9
 3. PROCEDURA PRACY LOGOPEDY W PRZEDSZKOLU NR 9

Nauczyciel zobowiązany  jest do poznania potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka, które pozostaje pod jego działaniem wychowawczo - dydaktycznym.

ŹRÓDŁA POZNAWANIA WYCHOWANKA:

 

 • Diagnoza wstępna -rozpoznanie sytuacji dziecka jego potrzeb i zainteresowań -rozmowy z rodzicami, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników
 • obserwacje - szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie dziecka, prowadzone w różnych przejawach aktywności wychowanka podczas jego pobytu w przedszkolu
 • diagnostyczna – systematyczne monitorowanie skuteczności podejmowanych działań pedagogicznych i zmian dokonujących się w dziecku, arkusze obserwacji- ukazujące poziom rozwoju poznawczego, poziom umiejętności, zachowań  w różnych sferach rozwojowych
 • Diagnoza końcowa – wyniki osiągnięć po zakończonym procesie edukacji przedszkolnej

 

Celem głównym diagnozy pedagogicznej jest optymalizacja procesu wychowania i kształcenia.

- profilaktyka (zapobieganie ewentualnym ujemnym stanom rzeczy)
- terapia (usuwanie zaburzeń czy trudności)
- prognoza (przewidywanie dalszego rozwoju określonych funkcji psycho–motorycznych, poznawczych i kształcenie pożądanych umiejętności).

 

Terminy badań umiejętności:

 • diagnoza wstępna dzieci 3-4-letnich: wrzesień-listopad, diagnoza końcowa – czerwiec, diagnoza logopedyczna – październik
 • diagnoza wstępna dzieci 5-6-letnich: październik –listopad, kolejna – marzec; do końca kwietnia nauczyciele przekazują rodzicom informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, diagnoza logopedyczna – wrzesień
 • W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy nauczyciele opracowują i realizują indywidualny program wspierania i korygowania rozwoju dziecka (w razie konieczności).

Najpełniejsze informacje o dziecku można uzyskać:

 • obserwując zachowania w różnych sytuacjach: zabawy spontaniczne, manipulacyjne, ruchowe, kiedy dziecko jest nie skrępowane obecnością dorosłego;
 • obserwując działania dzieci z udziałem nauczyciela: reakcja na obecność dorosłego, stosunek do zadań, motywacja, zasób wiadomości, metody pracy dziecka;
 • analizując wytwory działalności dziecka: teczka z wytworami dziecięcymi, rysunkami, z kartami dziecka, konstrukcje, układanki, które informują m.in. o emocjach dziecka, pozycji w rodzinie, wiedzy o świecie, usprawnieniu motorycznym, charakterze, rozwoju intelektualnym;
 • analizując wypowiedzi dziecka, udzielanie pomocy innym, co jest źródłem informacji o rozwoju języka;
 • analizując karty informacji o dziecku, prowadząc rozmowy z rodzicami

 

W naszym przedszkolu prowadzona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie terapii logopedycznej. Za zgodą rodziców logopeda przeprowadza przesiewowe badania mowy, a następnie badania logopedyczne podstawowe i uzupełniające.

POSTĘPOWANIE BADAWCZE OBEJMUJE :

 1. Badania wstępne:
  • wywiad
  • obserwacje
  • orientacyjne badanie mowy
 2. Badania podstawowe
  • badanie mówienia (badanie artykulacji)
  • badanie rozumienia
 3. Badanie uzupełniające:
  • badanie stanu i sprawności narządów mowy
  • orientacyjne badanie słuchu
  • badanie słuchu fonematycznego
 4. Badanie specjalistyczne (w miarę potrzeb)

Po dokonaniu diagnozy  opracowuje się PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH. Rodzice są włączani w proces terapii swoich dzieci (obserwowanie zajęć logopedycznych, udział w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach, praca z dzieckiem w domu). Dwa razy w roku szkolnym dokonuje się efektywności prowadzonej terapii.

Podejmuje się następujące działania związane z  pomocą psychologiczno-psychologiczną :

 • rozpoznawanie potrzeb wychowanków w zakresie zaburzeń mowy i wad wymowy
 • wnioskowanie do dyrektora przedszkola o  potrzebie objęcia dzieci pomocą psychologiczno- pedagogiczną
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w zakresie terapii logopedycznej
 • założenie dla każdego dziecka karty badania mowy wraz z proponowaną formą , sposobem i  okresem udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej