Poniżej znajdują się dokumenty do wydrukowania w przypadku ubiegania się o wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia dziecka w przedszkolu

DOKUMENT 1

DOKUMENT 2

 

 

 

aneks do deklaracji(2)

 

WAŻNE DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA NA NOWY ROK SZKOLNY.

 

Wypełnione dokumenty z podpisami dostarczamy do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do końca lipca w zamkniętej kopercie z adnotacją jakiej grupy dotyczy. 

pismo rodziców- karta dużej rodziny

Oświadczenie dot religii dotyczy tylko rodziców dzieci 5 i 6 letnich.

oświadczenie religia (2) (1)

odbior dziecka- RODO 2020 (5)

KARTA INFORMACJI O DZIECKU

informacja rodo

Deklaracja dla rodziców- deklarację wypełniamy w dwóch egzemplarzach

 

Inne dokumenty

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR LETNI

OŚWIADCZENIE RODZICA PRZED PRZYPROWADZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu pobierania opłat